altalt

Concurs de aplicare pentru calitatea de tânăr parlamentar! 

Vineri, 5 August 2011, Institutul Tineretului Guvernator a convocat o conferinţă de presă cu privire la deschiderea concursului de aplicare pentru calitatea de tânăr parlamentar în cadrul Forumului Legislativ de Tineret al RM –PARLAMENTUL TINERILOR de Legislatura a III-a. Concursul vizează tinerii din RM, cu vârsta cuprinsă între 16-23 de ani, din întreaga republică, care pot să-şi înainteze candidatura de membru al Forumul-ui.

Procedura de aplicare este deschisă în perioada 5 August – 9 Septembrie 2011, la care aplicanţii vor depune un pachet de documente ce va conţine:

a. Formularul de aplicare;

b. Scrisoare de recomandare din partea unui Ministru/Primar/ Deputat;

c. 100 de semnături în vederea susţinerii şi delegării acestuia în cadrul Forum-ului;

d. copia buletinului (fata-verso);

e. 4 fotografii (formatul 3x4;

f. alte documente relevante.

În vederea promovării transparenţei decizionale, începând cu data de 12 septembrie va fi creată o comisie de selecţie pentru cel de-al II-lea tur, interviul. 

Parlamentul Tinerilor este compus din 101 deputaţi şi 20 de membri supleanţi. Activitatea acestuia se bazează pe simularea procedurilor democratice de luare a deciziilor din cadrul Parlamentului RM şi este împărţit pe 5 fracţiuni şi 6 comisii de lucru. Activitatea Parlamentului Tinerilor va consta din trei componente: instruire, simularea procedurii legislative şi elaborarea /implementarea proiectelor de legi.

Doritorii de-a participa la simularea procesului de luare a deciziilor din cadrul Parlamentului Republicii Moldova şi a mediului academic, vor construi şi vor menţine un network contructiv cu membrii organelor decizionale din RM, vor acumula experienţă din funcţia de deputat; vor menţine un dialog permanent cu tinerii din regiunile rurale, vor analiza şi monitoriza programele electorale şi deciziile partidelor politice, vor promova un spirit participativ, stimulând iniţiativele tinerilor în viaţa publică şi politică a ţării, astfel simulând procesul de autoguvernare.

Pentru detalii:
http://www.parlamentultultinerilor.md
aplica@parlamentultinerilor.md
mob: 067 11 77 11

Acest proiect este implementat de către Institutul Tineretului Guvernator din RM, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unitela Chişinău, în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova.

Sursa: http://www.civic.md/anunturi/concursuri/14864-concurs-de-aplicare-pentru-calitatea-de-tanr-parlamentar.html.