Concurs Premiul TineretAtenţie – premiul pentru tineret 2011!

Cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv grupuri de cetăţeni din cel mult cinci persoane, cu vîrsta cuprinsă între 16-30 ani, organizaţii de şi pentru tineret de nivel naţional sau local, care au avut realizări şi performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic, au toată şansa să devină Laureați al Premiului pentru tineret şi să primească un premiu bănesc în sumă de 12,0 (doisprezece) mii lei conform hotărîrii Colegiului Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Premiul pentru tineret va fi acordat cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului, în a doua duminică a lunii noiembrie. Premiul pentru tineret este instituit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Data limita de participare la concursul” Premiul pentru tineret” este de până la 14 octombrie 2011.

Pentru mai multe detalii sunt în regulamentul premiului pentru tineret.

Pentru a participa la concurs completaţi formular de aplicare pentru premiul tineret.