Victoria Conișevschii este o tânără absolventă a Colegiului de Arte ”Nicolae Botgros” de la specialitatea Biblioteconomie și Asistență Informațională. În cadrul Proiectului ”FOCUS III” tânăra a participat la Cursurile de Bunăstare Socială Durabilă, unde a fost informată despre toate oportunitățile din cadrul Proiectului. După susținerea examenelor de absolvire, beneficiara a fost cu succes angajată de Coordonatorii Proiectului, la Centrul de Documentare și Informare ”Mihail Sadoveanu” din Soroca, unde beneficiara activează de patru luni în funcția de bibliotecară.

”După absolvirea liceului am decis să transform pasiunea mea pentru cărți în profesie” ne relatează Victoria.

În una din vizitele de monitorizare am surprins-o pe Victoria în sala de lecturi cu un grup de tineri care își împărtășeau ideile după citirea unei cărți.

”Mă simt fericită și în același timp norocoasă că am posibilitatea să evadez zilnic în lumea plină de mister a cărților, împreună cu un număr mare de  tineri care frecventează biblioteca chiar dacă trăim într-o epocă computerizată”.

Deși tânăra are un salariu mic, ea este mulțumită că face parte dintr-o echipă prietenoasă de unde poate căpăta experiență pe plan profesional.

CINE POATE BENEFICIA ȘI CE FEL DE ASISTENȚĂ VĂ OFERIM?

Ești tânăr, cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, cu reședința în raionul Soroca. Ai absolvit sau ești în curs de formare profesională, sau încă nu ai o formare profesională, ai posibilitatea să beneficiezi de un suport complex din partea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, prin proiectul ”Suport pentru integrarea profesională a tinerilor pe piața muncii FOCUS III”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA  și susținut financiar de Fundația Guvernului și Societății Civile a Principatului Liechtenstein(LED) în Republica Moldova”.

Echipa proiectului te așteaptă pentru a te consulta cu aspectele ce țin de legislația muncii, a te sprijini în procesul de negociere a locului de muncă dorit cu potențialii angajatori, inclusiv la necesitate poți beneficia de un supliment salarial pentru perioada de adaptare și integrare profesională, iar pentru tinerii din localitățile rurale ale raionului, care au necesități financiare și nu beneficiază de suport din partea familiei, aceștia pot fi găzduiți gratuit în apartamentele sociale ale organizației.

UNDE MĂ ADRESEZ?

Pentru a beneficia de suportul necesar poți să te adresezi direct la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, care se află pe adresa: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, MD-3006, mun. Soroca, inclusiv, suntem deschiși să ne contactezi la telefonul +373 230 23619, sau prin email: crt.dacia@gmail.com.

LA CINE MĂ ADRESEZ?

Persoana de contact din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, cu care urmează să ei legătură, este Suveica Veronica, Coordonator al Serviciului de medierea muncii: Date de contact: telefon: +373 67301204, e-mail: suveicaveronica@gmail.com.