BurseBURSE SUPLIMENTARE PENTRU TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE

Centrul de Informaţii Universitare (CIU) anunţă cel de-al doilea an de desfăşurare a Proiectului “Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, organizat cu suportul financiar al Fondului de Urgenţă / Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi administrat local de Fundaţia Soros-Moldova, fiind susţinut de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM.

Începând cu acest an, programul va beneficia de un suport financiar suplimentar, oferit de către BC „Moldova Agroinbank” SA, instituţie ce a manifestat un interes major faţă de acest proiect social, devenind partener oficial al proiectului. Grantul, oferit de BC „Moldova Agroinbank” SA, va contribui la majorarea numărului de burse acordate în cadrul programului. Astfel, pentru ediţia a II-a a proiectului, valoarea totală a burselor preconizate constituie 285000 USD.

Obiectivele proiectului sunt atât oferirea suportului financiar tinerilor ce provin din familii social vulnerabile, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior, cât şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri în societate.

În ediţia din acest an a concursului vor fi oferite burse cu valoarea maximă de până la 1500 USD. Bursele Suplimentare, acordate în baza concursului, au menirea să acopere taxa de studii, cazarea, masa şi alte necesităţi ce ţin de efectuarea studiilor.

Grupul ţintă al iniţiativei sunt tinerii dezavantajaţi, care nu au acces la serviciile educaţionale de calitate, care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi, tineri atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale. Eligibili concursului sunt studenţii care vor fi înmatriculaţi în anul I de studii cu frecvenţa la zi, ciclul licenţă, în toamna anului 2011, în cadrul unei instituţii de învăţământ acreditată în Moldova, dar şi studenţii, în prezent bursieri ai Proiectului, promovaţi în anul II şi, respectiv, în anul III de studii, ciclul licenţă, care pot candida pentru reînnoirea bursei. Astfel, în baza concursului, proiectul va oferi mai multor tineri dezavantajaţi din Moldova atât suport financiar, cât şi informaţional, pe o perioadă maximă de 3 ani.

Perioada de aplicare pentru concurs este 1 - 30 septembrie 2011!

Anul trecut, 264 de studenţi, de la 18 instituţii de învăţământ din ţară au devenit bursieri în cadrul Programului „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia I, beneficiind de burse în valoare totală de 255000 USD.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Centrului de Informaţii Universitare din str. Puşkin 16, tel.: 221167, 221172.

Acest proiect este realizat cu sprijinul Fondului de Urgenţă şi este administrat de Fundaţia Soros-Moldova. Fondul de Urgenţă este un program internaţional creat de George Soros, în vara anului 2009, cu scopul de a atenua efectele negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală.

Documente:

Comunicat de presa (*.doc)

Formular de aplicare (*.doc)

Instrucţiuni de aplicare (*.doc)