Burse pentru JurnaliştiBursele Europene JTI pentru Jurnalişti

Lansarea ediţiei 2011-2012

Fundaţia Euromonitor pentru Excelenţă, cu sprijinul Agenţiei AD Media Consult, anunţă continuarea programului  Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti prin lansarea ediţiei 2011-2012.

Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti reprezintă un program de încurajare şi facilitare a pregătirii profesionale şi se adresează jurnaliştilor care doresc să capete o expertiză profesională în problematica europeană. Acest program îi ajută pe  participanţi să aprofundeze înţelegerea tematicilor legate de Uniunea Europeană, cadrul de reglementare, funcţionarea instituţiilor, relaţionarea între Statele Membre, precum şi maniera în care este abordată problematica europeană de către media occidentală.

Programul „Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti” cuprinde trei etape de pregătire profesională:

 • Un training specializat,  susţinut în România de către specialişti în relaţii europene;
 • O călătorie de studii, de o săptămână,la Bruxelles, pe durata căreia jurnaliştii vor avea ocazia să se întâlnească şi să discute cu oficiali ai Uniunii Europene;
 • Stagii de pregătire profesională, timp de trei săptămâni,  în cadrul unor prestigioase organizaţii de presă europene.

La încheierea fiecărei faze sunt selectaţi jurnaliştii care vor participa la faza următoare.

În premieră, cu începere de la ediţia 2011-2012, sunt aşteptaţi să aplice la programul de  Burse Europene JTI   atât  jurnalişti  din România, cât şi din Republica Moldova,  din  presa scrisă, radio,  TV şi on-line, specializaţi în domeniile social, politic şi economic, care trebuie să îndeplinească în mod  cumulativ următoarele condiţii:

 • Experienţă profesională de minim 3 ani
 • Vârsta de până în 35 de ani
 • Abilităţi de comunicare în limba engleza (cunoaşterea limbii franceze reprezintă un avantaj)

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Curriculum Vitae
 • Formular de  înscriere disponibil pe site-ul  Euromonitor (http://www.euromonitor.ro)
 • Fotografie color tip paşaport
 • Portofoliu (două materiale de  presă relevante  pentru domeniile enunţate)
 • Trei scrisori de  recomandare, de preferinţă una de la superiorul direct sau managerul instituţiei la care lucrează.

Data  limită de depunere a dosarelor de  înscriere este 10 OCTOMBRIE 2011 (inclusiv), toate  înscrierile având menţiunea « pentru Bursele Europene JTI ».

Preselecţia candidaţilor se va face pe baza dosarului de  înscriere,  iar selecţia pe baza unui interviu.

Programul Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti a fost lansat în 2007, anul aderării Românieila Uniunea Europeană, ca o continuare a programului de stagii iniţiat de Naţional Forum Foundation/Freedom House în anii ’90, cu sprijinul Guvernului SUA, iar ulterior, începând cu anul 2000, cu finanţarea JTI.

Încă de la început, obiectivul programului a fost dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor  tinerilor jurnalişti, prin expunere la realităţile democraţiilor dezvoltate, imersiune în medii culturale diverse şi practica profesională specializată, mai întâi în Statele Unite, iar ulteriorla Bruxelles.

Dosarele de înscriere se vor depune la:

Ad Media Consult srl,Str. Erou Iancu Nicolae, nr.103, vila I-2
Voluntari, jud. Ilfov, cod poştal 077190
Persoana de contact: Irina Apostol
Telefon : 004-0744584620, Fax : 004-0318164770, e-mail: irina.apostol@admediaconsult.ro
 
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa Fundaţiei Euromonitor pentru Excelenţă, la adresa:
Calea Floreasca, nr. 167, Etaj4, Sector 1, Bucureşti
Persoană de contact: Violeta Jianu
Telefon /Fax: 0040212116641, Mobil: 0040726305859, e-mail: violeta.jianu@euromonitor.ro

Sursa: http://www.euromonitor.ro