MTSConcurs de selectare a 10 reprezentanţi ai societăţii civile pentru a fi incluşi în componenţa Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret
În conformitate cu punctul nr.3 al Hotărîrii Guvernului nr.733 din 29.09.2011 Cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă concurs de selectare a 10 reprezentanţi ai societăţii civile pentru a fi incluşi în calitate de membri ai comisiei nominalizate.  

La concurs pot aplica tineri ce au v î rsta î ntre 16-30 ani , prioritate vor avea persoanele care întrunesc următoarele cerinţe:  

  • Să deţină experienţă de lucru î n cadrul unei organizaţii de / pentru tineret , iar pe parcursul ultimilor 2 ani să fi avut calitatea de membru;  
  • Să posede cunoştinţe profunde în domeniul politicilor de tineret cât şi din celelalte domeniii conexe (Strategii în domeniul tineret, programe şi planuri naţionale intersectoriale, principalele acte legislative şi normative în domeniu). Cunoştinţe privind procesul de elaborare ş i implemenatare a politicilor de tineret la nivel internaţional, în special la nivel european;
  • Să fi fost implicat sau cel puţin să posede cunoştinţe asupra procesului de elaborare şi implementare a documentelor de politici în domeniul tineretului la nivel guvernamental. Să cunoască principalele instituţii, organizaţii de tineret, mişcări de tineret şi autorităţi ale administraţiei publice centrale responsabile de dezvoltarea domeniul de tineret;
  • Responsabilitate, creativitate, flexbilitate şi abilităţi de comunicare.  

Procedura de aplicare:

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

  • CV-ul candidatului;
  • Scrisoare de intenţie;
  • 2-3 scrisori de recomandare (cel puţin 1 scrisoare din partea unei organizaţii de tineret).

Dosarul se va depune până la data de 25 octombrie 2011, ora 17 00, pe  adresa:  MD-2004,  mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, biroul nr. 815. Dosarul poate fi expediat şi la adresa de email: tineret@mts.gov.md .  

Pentru informatii suplimentare  rugăm să ne contactaţi la nr. tel. (+37322) 820 - 864.

Direcţia programe de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului.