Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă anunță concurs de granturi pentru inițiativele tinerilor. Această inițiativă este parte componentă a proiectului „Mobilizarea Societății Civile întru Susţinerea Integrității Judiciare în Republica Moldova”, finanţat de către Departamentul de Stat al SUA şi implementat de Freedom House în parteneriat cu AGER. Prin intermediul acestui concurs, programul vizează stimularea interesului public faţă de reformele din sectorul justiţiei, participarea mai activă a tinerilor viitori jurişti la promovarea şi monitorizarea reformelor, precum şi identificarea unor soluţii inovative pentru propulsarea reformelor în domeniile dificile.Activităţile propuse se pot referi la activităţi de monitorizare, mediatizare, evaluare, advocacy a reformelor din justiţie, precum şi o combinaţie dintre aceste tipuri de activităţi.

Criterii de eligibilitate:

1. Studenții care își fac studiile la facultăţile de drept la univestităţile din ţară (atît ciclul I, cît şi masterat).

2. Pot participa și absolvenţii cu vârsta de până la 25 ani. S

3. Sunt eligibili și studenţii care îşi fac studiile în cadrul altor facultăţi de ştiinţe sociale, însă înțeleg subiectul și pot propune proiecte în cadrul acestui apel.

Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăși 2000 dolari SUA.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 10 februarie 2017, ora 17:00

Persoanele interesate pot solicita dosarul de aplicare la tel: +373 69994232, persoană de contact: Svetlana Şagova, asistent de proiect (svetlana.shagova@ager.md). 

SURSA: DIEZ.MD