Concurs de achiziție CRTD17020_CRT DACIAINVITAȚIE LA CONCURSUL PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de consultanță.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD17020.

PERIOADA DE REALIZARE: luna iunie 2017 (perioada exactă se va negocia după aprobarea expertului).

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Participarea copiilor romi la educație”, în parteneriat și cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni. În cadrul proiectului este planificat consolidarea capacităților la nivel local și mobilizarea comunității pentru a asigura integrarea cât mai reușită a copiilor de etnie romă în procesul educațional.

În acest context, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, anunță concurs pentru selectarea a unui expert, care va elabora metodologia de evaluare, ulterior care va fi aplicată la stabilirea și identificarea indicatorilor de performanță a proiectului.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR: valoarea ofertei ca cost și nivelul de calificare și experiența în domeniu dat a experților.

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați pentru serviciile prestate doar cu reținerea contribuțiilor de asigurare medicale obligatorii achitate de angajator și angajat în mărime de 9%, iar experții care activează fără deținerea patentei, vor fi remunerați cu reținerea tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de legislația în vigoare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Expertul prezintă oferta, prezentând CV-urile, și o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4).

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD17020”.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor Descrierea serviciilor   Numărul experților
 Servicii de consultanță  Elabora metodologia de evaluare, ulterior care va fi aplicată la stabilirea și identificarea indicatorilor de performanță a Proiectului “Participarea copiilor romi la educație”.  1 expert calificat în domeniul științelor sociologice

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 06 iunie 2017, orele 10:00.TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 05 iunie 2017, orele 18:00.

Descarcă: modelul de ofertă