La data de 31 mai 2017, polițiștii IP Soroca și pompierii direcției Situații Excepționale Soroca au deschis ușile edificiului Inspectoratului de poliție și a unității de pompieri copiilor micuți și elevilor instituțiilor de învățămînt din mun. Soroca.
Activitatea dată, a fost organizată de angajații IP Soroca în comun cu angajații DSE Soroca, fiind dedicată "Zilei internaționale a familiei"La activitate, au participat copiii polițiștilor și pompierilor, elevii liceelor și gimnaziilor municipiului Soroca și  voluntari al Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA,  fiindu-le organizată o excursie în sediul poliției și în unitatea de pompieri unde tinerii au fost familiarizați cu profesia de polițist și cea de pompier.

Obiectivul principal al acestei întruniri, este de a accentua importanţa familiei şi a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate etc.

În cadrul evenimentului, copiilor li s-a adus la cunoștință despre activitatea polițiștilor, le-au fost prezentate birourile de serviciu, biroul specialistului de reabilitare psihologică.

Cei prezenți au asistat la desfăşurarea exerciţiilor demonstrative specifice (stingere a incendiilor, salvare de la înălţime, echipare contracronometru), la prezentarea tehnicii şi mijloacelor de intervenţie, precum şi la sesiuni de informare preventivă.

Buna dispozitie a participanților la festivitate, a fost menținută de fanfara colegiului de arte ,,N. Botgros,, din or. Soroca.
La finele activității, polițiștii și pompierii le-au oferit copiilor baloane și înghețată, mulțumindu-le pentru vizită.