Școala de Vară ”Educația centrată pe copil”În perioada de 05-23 iunie 2017, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, v-a organiza Școala de Vară ”Educația centrată pe copil”, unde vor beneficia 48 de copii de etnie romă din sat. Vulcănești, com. Ciorești, raionul Nisporeni. O astfel de activitate este realizată pentru prima oară în localitate, unde copiii vor fi implicați în activități educaționale cu caracter interactiv. Obiectiv planificat în cadrul școlii de vară este abilitarea copiilor de etnie romă din satul Vulcănești cu competențe și deprinderile necesare la integrarea mai reușită în procesul educațional. Școala de Vară v-a fi organizată în cadrul Gimnaziului din localitate, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Moldova, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Consiliului Raional Nisporeni, Instituția Publică Gimnaziul Vulcănești și Asociația Obștească ”Corona Romani”. Școala de Vară ”Educația centrată pe copil” este este realizată în cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, în parteneriat și cu suportul oferit de către Reprezentanța UNICEF în Moldova. Obiectivul general al proiectului este axat pe incluziunea tuturor copiilor în educație de calitate.