În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, la 3 august 2017 s-a încheiat concursul de admitere la ciclul I – studii superioare de licenţă, pentru anul de studii 2017-2018.

La concursul de admitere s-au înscris 353 candidați, dintre care 145 au fost admiși în bază de buget (60 de fete și 85 de băieți), iar alți 75 de tineri au fost admiși în bază de contract. Aceștia urmează să-și facă studiile în cadrul Facultății de Drept și Facultății Securitate Civilă și Ordine Publică.

Astfel, cotele de admitere prevăzute de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.585 din 24 iulie 2017 „Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018” au fost suplinite integral.

Cererile de contestare, de restabilire la studii, precum şi actele suplimentare necesare pentru completarea dosarelor, pot fi depuse până la data de 15 august 2017.

Abiturienţii admişi la studii se vor prezenta joi de 10 august, orele 14:00 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, str. Sf. Vineri, 7 pentru familiarizarea cu condiţiile de desfăşurare a cantonamentelor militare.