La concursul de admitere din sesiunea 2017 la studii superioare de licență în 17 universități publice și 11 private, care fac admitere la studii superioare de licență, au fost depuse cca 13277 de cereri.

Potrivit datelor comisiilor de admitere, la 4 931 de locuri cu finanțare din buget în instituțiile publice au fost înregistrate 12 049 de cereri.

Pentru concursul de admitere în instituțiile private au fost depuse 1 228 cereri la 2 300 de locuri planificate.

Cele mai solicitate specialități sunt: contabilitate, finanțe, medicină, medicină preventivă, drept, specialitățile din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale, arhitectură, electroenergetică, jurnalism și procese mediatice, ingineria transportului auto, medicină veterinară, kinetoterapie și terapie ocupațională, tehnologia și managementul alimentației publice, inginerie  biomedicală, etc.  La specialitățile pedagogice, un număr mai mare de cereri au fost depuse la Pedagogia învăţământului primar; Pedagogie preșcolară; Limbi moderne; Psihopedagogie.

 Cele mai multe locuri cu finanțare bugetară  au fost aprobate la domeniile:

 • Științe ale Educației  –1258 de locuri la 22 de specialități;
 • Inginerie și activități inginerești – 803 de locuri la 26 de specialități;
 • Tehnologii ale informației și comunicațiilor – 445 de locuri la 7 specialități;
 • Medicină – 435 la 3 specialități;
 • Tehnologii de fabricare și prelucrare – 207 de locuri la 8 specialități;
 • Științe economice– 207 de locuri la 13 specialități;
 • Arte– 183 de locuri la 18 specialități;
 • Arhitectură și construcții –205 de locuri pentru 10 specialități;
 • Servicii ale securității – 180 de locuri la 3 specialități;
 • Agronomie – 129 de locuri la 7 specialități;
 • Drept –128 de locuri la 1 specialități;
 • Științe sociale și comportamentale– 119 de locuri la 5 specialități.

Menționăm, că locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și a persoanelor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, se scot la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

Studenții înmatriculați la studii, prioritar cei cu finanțare din buget, beneficiază de cazare în cca 89 de cămine ale universităților publice și private.

70% din locurile cu finanțare din buget sunt cu bursă de studii. Studenții înmatriculați la studii de licență beneficiază în conformitate cu mediile notelor de la concursul de admitere de trei categorii de burse: Categoria I – 800 lei; categoria II – 680 lei; categoria III – 630 lei.

Candidații înmatriculați la specialitățile cu profil pedagogic, agrar și medical beneficiază de burse cu 20% mai mare față de bursele stabilite mai sus, iar în ultimul an de studii cu 40% mai mare.

Totodată, studenții înmatriculați la studii cu finanțare bugetară la loc fără bursă și studenții înmatriculați la locuri cu taxă, care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcție de cota venitului ce revine unui membru al familiei, la cerere, pot beneficia de bursă socială în mărime de 420 de lei.