Proiectul ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova III”

CONCURSUL DE SELECTARE A CENTRELOR DE TINERET

în cadrul Proiectului ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova III”

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, lansează concursul de selectare a centrelor de tineret în cadrul Proiectului ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova, susținut financiar de către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. Proiectul are drept scop de a contribui la dezvoltarea și eficientizarea activității prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineri din Republica Moldova.

Proiectul își propune trei obiective de bază:

 • de a facilita pe perioada proiectului procesul de inițierea și dezvoltare a colaborării în vederea realizării schimburilor de experiență și bunelor practici în prestarea serviciilor de tineret între prestatorii de servicii la nivel regional;
 • de a facilita până la finalul proiectului, cu utilizarea instrumentelor informaționale online, procesul de sporire a accesibilității serviciilor oferite de prestatorii de servicii tinerilor;
 • de a contribuirea pe parcursul proiectului la dezvoltarea mecanismelor de comunicare și relaționare sectorială prin implicarea prestatorilor de servicii pentru tineri în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare  a politicilor publice ce vizează tinerii.

Proiectul este planificat până la finele anului 2017 și va asista centrele de tineret prestatoare de servicii prietenoase tinerilor.

I. Cine poate aplica

La concurs pot aplica centrele regionale de tineret, care sunt active la moment și sunt amplasate în localitățile de reședință a raioanelor și municipiilor din Republica Moldova și care își asumă plenar să participe la activitățile planificate în cadrul proiectului. În total în cadrul proiectului vor fi selectate 10 centre de tineret.

II. Beneficiile în cadrul proiectului

În cadrul proiectului centrele de tineret vor beneficia de:

 1. Acoperirea costurilor de transport și alimentare a participanților în cadrul unei vizite de studiu la un centru similar din Republica Moldova, selectat în cadrul proiectului. În cadrul acestor vizite de studii se va realiza schimbul de experiență și preluarea de bune practici dintre centre, se vor încheia acorduri de colaborare, inclusiv vor fi stabilite activități comune cu impact regional. În cadrul vizitei de studiu vor fi incluși 20 de persoane de la un centru de tineret, care vor fi delegați din partea angajaților centrelor de tineret, echipei de voluntari, specialiști din partea autorităților publice.
 2. Acoperirea tuturor costurilor ce țin de cazare, alimentare și transport a unui angajat și doi tineri voluntari în cadrul Trening-ului ”Promovarea online a serviciilor prietenoase tinerilor prin intermediul spoturilor video”. Scopul acestei activități de instruire este de a forma abilități necesare reprezentanților prestatorilor de servicii, cât și tinerilor lideri, în vederea promovării online a serviciilor prietenoase tinerilor prin intermediul spoturilor video. Trening-ul va avea o durată de 3 zile complete, unde participanții la final vor primi certificate ce confirmă participarea la procesul de instruire.
 3. Participarea la Concursul a celor mai bune spoturi video de promovare a serviciilor de tineret în mediul online, unde se vor oferi premii pentru locul I – 4000 lei, locul II – 2000 lei, locul 3 – 1000 lei și 7 premii de încurajare a câte 500 lei.
 4. Participarea directă în cadrul Programului de Acțiuni comune la nivel regional pentru stimularea ”e-colaborării” tinerilor în activitatea prestatorilor de servicii. În cadrul acestui program, centrele de tineret vor fi incluse în procesul de facilitare a e-cooperării dintre tinerii asistați de către centrele de tineret din 10 comunități din Republica Moldova. Centrele de tineret vor beneficia de suport la realizarea simultană a 10 flash-moburi, cu implicarea tinerilor și cu o promovarea sporită în mediul online. Cel mai important aspect al acestui program este orientat pe comunicarea online, care va cuprinde 80% din activitate, și care va stimula metoda de ”e-colaborare” dintre centrele regionale și tinerii lideri implicați în activitatea acestora. Astfel, flash-moburile vor fi realizate, ca urmare a unui proces de comunicare intens, utilizând tehnologiile de comunicare online, inclusiv cu aplicare formelor decizionale cu implicarea unui număr mare de participanți.

III. Procesul de aplicare și selectare

Pentru a participa la acest concurs este necesar de a completa Formularul de aplicare, care va fi expediat în formă electronică la adresa de e-mail: crt.dacia@gmail.com. Data limită de aplicare este de 16 august 2017. O comisie internă a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, va examina, evalua și decide care centre de tineret vor fi selectate ca beneficiari în cadrul proiectului. Decizia cu privire la selectarea centrelor de tineret din cadrul concursului va fi anunțată tuturor participanților nu mai târziu de 18 august 2017.

Principalele criterii de selectare a centrelor sunt:

 • motivația și interesul de participare în cadrul proiectului;
 • intensitatea activităților realizate la moment pentru tineri;
 • prezența în mediul online, cel puțin pe rețelele de socializare;
 • amplasamentul în cadrul localităților reședință a raioanelor și municipiilor.

IV. Date de contact:

Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: +373 230 23619, sau la adresa de email: crt.dacia@gmail.com.

Persoana de contact: Babici Stela, Director de Proiect.

Descarcă aici: