POSTUL VACANT: Asistent de proiect.

PROIECT: „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

CONTEXT: Postul vacant de Asistent de Proiect, este oferit în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, la implementarea Proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, proiect care va fi lansat în ianuarie 2018, scopul căruia este de a antrena elevii în buna guvernare a instituției de învățământ, inclusiv prin sporirea rolului Consiliului elevilor în luarea deciziilor. Proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, și susținut financiar de Fundația Soros-Moldova.

PERIOADA DE ANGAJARE: 12 luni.

CALIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ OBLIGATORIE:

1) studii universitare de licență finalizate în unul din domeniile: drept, asistență socială, jurnalism, management, filologie, pedagogie, cultură, psihologie;

2) abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office(cu precădere Word, Excel, Power Point);

3) cunoașterea obligatorie a limbii române(nivel avansat scris și vorbit).

PLUS VALOARE:

 • studiile universitare de masterat finalizate în unul din domeniile: științe ale comunicării, umanistice, sociale;
 • cunoașterea limbilor: engleza, rusa;
 • calificări adiționale obținute în cadrul training-urilor în domeniile: scrierea proiectelor și colectarea de fonduri, managementul proiectelor, managementul voluntarilor, lucrul în echipă, luarea deciziilor, liderism, etc..

COMPETENȚE:

 • cunoașterea și înțelegerea contextului politicilor de asigurare a egalității din Republica Moldova;
 • capacități organizatorice, excelente abilități de comunicare, negociere și inovare;
 • abilități de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor / termenelor de referință pentru studii și rapoarte;
 • abilități de lucru în echipă și independent;
 • capacitatea de a lucra cu termene-limită și de a realiza sarcini multiple;
 • responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate maximală;
 • abordare profesionistă cu privire la confidențialitate;
 • gândire analitică, ambiție, orientat spre avansare în carieră, perfecționist, pasionat de profesie, gândire non-standard;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, în caz de necesitate supra-program.

RESPONSABILITĂȚI:

 • planificarea acțiunilor și activităților din cadrul proiectului;
 • elaborarea condițiile concursurilor publice (termenii de referință), a materialelor însoțitoare pentru proiect și asigurarea publicării acestora în sursele de informare în masă (panou de informații, presă, pagină web etc.);
 • organizarea activităților din cadrul proiectului;
 • elaborarea documentelor interne de lucru pentru proiect;
 • organizarea activităților de instruire pentru grupul țintă, monitorizarea acestora;
 • oferirea suportului logistic beneficiarilor din cadrul proiectului;
 • întocmirea documentelor: rapoarte narative, rapoarte pe activități; rapoarte de monitorizare; actelor de predare-primire;
 • menținerea relațiilor cu mass-media ca reprezentat al proiectului;
 • organizarea conferințelor de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului, comunicatelor de presă, știrilor despre activitățile proiectului și distribuirea lor în rețeaua de contacte, inclusiv plasarea acestora pe pagina electronică a Centrului DACIA http://www.youthsoroca.md;
 • elaborarea istoriilor de succes a beneficiarilor din cadrul proiectului.

LOCUL DE LUCRU: mun. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

DOSARUL DE APLICARE OBLIGATORI VA CONȚINE:

1) CV-ul candidatului (cu includerea a două persoane de referință, care vă poate oferi o recomandare);

Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, mun. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, sau le vor trimite prin e-mail la adresa CRT.DACIA@gmail.com cu mențiunea ”Asistent de proiect”, până la data de 15 ianuarie  2018.

Vor fi contactați doar candidații invitați la interviu care vor corespunde cerințelor de calificare.