Ludoteca Asociaţiei Obşteşti „Corona Romani”, a fost dotată cu computere, care sunt conectate la rețeaua internet. Accesul la computere este oferit gratuit copiilor din cadrul Gimnaziului, tinerilor, cât și părinților din comunitate. Pentru copii, computerele vor fi oferite pentru accesarea și utilizarea jocurilor educative, pentru studierea în mod interactiv a limbii române și alte științe generale, inclusiv elevii din clasele gimnaziale vor avea posibilitatea să-și pregătească orele utilizând computerele și resursele din rețeaua internet. Tinerii din comunitate vor avea posibilitatea să acceseze rețeaua internet, pentru scopuri de autoinstruire, identificarea locurilor de muncă, socializare, accesarea diverselor oportunități de formare și participare, inițierea afacerilor, etc.

Părinții copiilor vor avea posibilitatea să acceseze sala de computere pentru a fi instruiți în tehnologiile informaționale, accesul la internet pentru comunicare și socializare, accesarea resurselor educaționale pentru copii, etc. Dotarea ludotecii este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor A.O. „Corona Romani” de a mobiliza comunitatea şi de a sprijini în integrarea şi participarea copiilor romi la educaţie”, implementat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și cu suportul financiar UNICEF Moldova.