Concurs de achiziționarea serviciilor_CRT DACIA

Concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: Servicii de producere a unui film de scurt metraj cu scopul de documentare a rezultatelor și practicilor pozitive din cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”.

Numărul concursului: CRTD18003.

Locul de realizare a serviciilor: satele Ciorăști și Vulcănești, r-nul Nisporeni, Republica Moldova.

Limba de lucru: limba română.

Perioada de realizare: 25 februarie- 25 martie 2018.

Zilele de lucru pentru prestarea serviciilor: se stabilește individual de către partea contractată.

Context: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni. În cadrul proiectului este planificat, sa realizat și se realizează în continuare, consolidarea capacităților la nivel local și mobilizarea comunității, pentru a asigura integrarea cât mai reușită a copiilor de etnie romă în procesul educațional. În acest context, sunt susținute instituțiile de învățământ, asociațiile obștești locale, cât și alte structuri conexe la obiectivele proiectului.

Proiectul a fost lansat în luna noiembrie 2016, iar acum se află în faza de finisare. În acest context, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, va desfășura o conferință de finalizare a proiectului, unde se planifică prezentarea rezultatelor proiectului, inclusiv într-o formă interactivă, în baza unui fim de scurt metraj, care va reda parcursul proiectului cu toate succesele și problemele identificate în procesul de implementare. Acest produs video, va reda progresele realizate de copiii și părinții acestora, autoritățile publice, instituțiile de învățământ și alți parteneri locali, în parcursul educațional al copiilor romi din satul Vulcănești, inclusiv va accentua care sunt problemele care urmează a fi soluționate în cadrul unor sarcini de viitor, care urmează a fi stabilite din perspectiva și viziunile copiilor, părinților și altor reprezentanți ai instituțiilor conexe la domeniul asigurării educației de calitate pentru copiii din localitate.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 23 februarie 2018.

Data/ora desfășurării concursului: 24 februarie 2018, 10:00.

Criteriile de evaluare a ofertelor: valoarea ofertei ca cost; nivelul de calificare și experiența a furnizorului de servicii, termenii de realizarea a serviciilor.

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii.

Specificații cu referire impozite și taxe: serviciile vor fi achiziționate la cota TVA 0%, furnizorii vor primi certificate speciale din partea CRT DACIA cu privire la această scutire.

Condiții de participare la concurs: Furnizorii de servicii pot prezenta oferta comercială, respectând indicațiile după modelul de la Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale”.

Modalitățile de participare la concurs: ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului de servicii, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18003”.

Limba în care se prezintă ofertele: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

1. Servicii de producere a unui film de scurt metraj cu scopul de documentare a rezultatelor și practicilor pozitive din cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”

1. Elaborarea scenariului

Scenariul (literar și regizoral) va fi elaborat de furnizorul de servicii selectat, în cadrul unui proces de consultanță permanentă cu CRT DACIA, care în final deține dreptul de aprobare a acestuia în variantă finală.

1.1 Scenariul literar

Baza realizării filmului documentar va fi scenariul literar, care va conține: descrierea completă, succesivă și concretă a acțiunii viitorului film documentar, constituind în fond esența dramaturgică a acestuia.

1.2 Scenariul regizoral

Pe baza scenariului literar se va întocmi scenariul regizoral (sau decupaj) al viitorului film, care este în esență, o transcriere cinematografică a celui literar, cu expunerea viziunii de ansamblu a subiectului, maniera de tratare a tuturor aspectelor hotărâtoare ale filmului.

2. Perioada de pregătire

La această etapă importantă în realizarea filmului, se va realiza: se stabilesc obiectele de recuzită, se aleg locațiile de filmare pentru fiecare secvență, se selecționează actorii/personajele, se dau probe și încercări ale acestora.

3. Perioada de producție

3.1 Etapa de filmare

Filmările vor fi făcute în spații special identificate și după caz amenajate, sau în natură, pe viu, în locații determinate de conținutul secvențelor impuse de scenariul regizoral. Locațiile naturale selectate, trebuie să surprindă aspecte inedite, care urmează să sporească verosimilul scenelor filmate.

În cadrul filmărilor, furnizorul va fi asistat și ajutat de către CRT DACIA, prin intermediul coordonatorilor locali, care vor asigura relaționarea reprezentanților furnizorului de servicii cu comunitatea.

3.2 Etapa de montaj și sonorizare

Lucrările acestei etape se desfășoară odată cu cele din etapa de filmare. Odată cu terminarea filmărilor va fi finalizat și montajul brut al imaginii și chiar și al sunetului.

4. Subtitrarea filmului documentar în limba engleză

5. Aprobarea produsului final cu CRT DACIA, ajustarea acestuia la solicitare.

6. Livrarea produsului.

Notă: Durata filmului nu trebuie să depășească 25 de minute.

Descarcă invitația completă: AICI