În cadrul proiectului „Dialog Intercultural în Moldova”, implementat la nivel național de Consiliul Național al Tinerilor și la nivel regional de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, pe perioada lunii aprilie au fost instruiți peste 25 de profesori din instituțiile de învățământ din satul Cosăuți,  Vădeni,  Zastînca, Stoicani, Regina Maria, Vădeni și Șolcani din r-nul Soroca. Temele abordate în cadrul instruirii au fost identitate și cultura, stereotipurile și prejudecățile, teme actuale și importante nu doar în țara noastră, dar și în întreaga lume.

Formatoarele atelierelor au fost Viorica Mocanu și Mariana Țurcanu, care au avut grijă ca participanții să fie cât mai degajați și interesați de tema instruirii. Participanții la activități au lucrat în grup și individual, au acumulat mai multe cunoștințe și experiențe culturale, au fost receptivi și entuziasmați de activitățile interactive organizate, iar acest lucru reprezintă cea mai bună recompensă a eforturilor depuse.

Profesorii au fost formați în promovarea dialogului intercultural, prin depistarea și înlăturarea stereotipurilor și prejudecăților despre o cultură sau alta, au fost implicați în lucru pe grupe și au discutat deschis despre stereotipuri și efectele sale negative asupra procesului de comunicare. Participații la atelier au tras concluzia că stereotipurile și prejudecățile despre cultura și etnia unei persoane formează o coeziune în societate, care nu poate fi înlăturată decât prin toleranță și acceptarea diferențelor.

Un efect aparte l-a avut jocurile de rol, care au scos în evidență momentele mai subtile prin care trece o persoană stigmatizată. Principalele obiective pe care s-a axat instruirea au fost de conștientizarea necesității promovării dialogului intercultural în școală, perceperii diferențelor culturale dintre diferite culturi, abordării modului corespunzător de interacțiune și comunicare cu exponenții altor culturi.

Totodată, profesorii au fost informați ce reprezintă diversitatea culturală și influența acesteia asupra divizării societății, în societate multiculturală și interculturală. Reamintim că, obiectivul major al proiectului este promovarea toleranței și interacțiunii interetnice în localitățile în care locuiesc mai multe etnii, pentru a asigura o coabitare pașnică, fără stereotipuri și prejudecăți.

Atelierul a fost realizat în cadrul Proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, care este implementat la nivel național de către Consiliului Național al Tinerilor din Moldova și la nivel regional de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Sprijinul financiar pentru realizarea acestui proiect este acordat de către Fundația Pestalozzi din Elveția.