În conformitate cu Planul de activități în domeniul tineret din cadrul Raionului Soroca 2018, unde a fost planificat constituirea Consiliul Raional de Tineret, acesta fiind o premisă primordială pentru a implica tinerii în procesul decizional.

Nicuța Vladimir, Vicepreședintele Consiliului Raional Soroca, prezent la ședință, a menționat că activismul tinerilor merită a fi încurajat şi susţinut aşa cum ei reprezintă o resursă vitală pentru dezvoltare, fiind agenţii cheie ai schimbării sociale, creşterii economice şi inovaţiei tehnologice.

Pe parcursul lunii februarie și martie 2018 au fost organizate adunările tinerilor în 22 primării din raionul Soroca, în cadrul cărora tinerii au delegat câte un reprezentant în Consiliul Raional de Tineret.

Prin respectiva ședință, membrii Consiliului Raional de Tineret Soroca, au pus bazele unei noi șanse de schimbare. Un început frumos, un început în forță, un început promițător, un început în care credem și de la care abia așteptăm realizări. Bravo, tinerilor cărora le pasă! Sperăm să reușim să facem o schimbare!, a menționat Babici Stela, Director Executiv Centrul DACIA.

La data de 3 mai 2018 s-a desfăşurat prima şedinţă de constituire a Consiliului, la care au participat 30 de  delegaţi cu drept de vot. În cadrul şedinţei s-a pus accent pe unele întrebări cum ar fi: aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Raional de Tineret, stabilirea și aprobarea Comisiilor de specialitate, formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima şi dialoga între ei, cum să comunice cu factorii de decizie şi cu alţi actori sociali în problemele care îi interesează, responsabilizarea tinerilor în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor probleme, prin prezentarea recomandărilor autorităţilor publice cu privire la activităţile de tineret, oferirea posibilităţilor tinerilor de a învăţa practica cetăţeniei active, a comunicării, dezvoltarea abilităţilor de lider, promovarea oportunităţilor egale între tineri şi încurajarea participării lor în procesul decizional.

La şedinţă s-a aprobat și lansarea campaniei electorale de alegerea președintelui Consiliului și planul calendaristic de activitate până în luna septembrie. În perioada imediat următoare, Consiliul urmează să-și aleagă conducerea în persoana Președintelui și Vicepreședintelui. Aceștia urmează a fi votați în urma prezentării programului electoral. De asemenea, urmează a fi aprobate alte acțiuni organizatorice necesare pentru buna desfășurare a actvității CRT. Astfel la data de 11 mai 2018, ora 15:00, va fi ales Președintele și Vicepreședintele Consiliului Raional de Tineret Soroca.

Activitatea este organizat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul Raionului Soroca pentru perioada anului 2018, cu suportul financiar exclusiv, din partea Consiliului Raional Soroca.