Cum a fost posibil ca să fie schimbată situația cu privire la educația copiilor de etnie romă din satul Vulcănești și care au fost principalele rezultate atinse în cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, au fost principalele subiecte din cadrul conferinței de totalizare organizate de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat și cu suportul Reprezentanței UNICEF în Moldova.

 Conferința de totalizare care a avut loc recent pe data de 25 aprilie, în incinta Centrului de Conferințe Summit Events din Chișinău, a întrunit în sesiunile sale reprezentanți din cadrul autorităților publice locale și centrale, instituții donatoare, ambasade, inclusiv actori și participanți din comunitate, care au avut intervenții nemijlocite în implementarea proiectului. Proiectul care a avut în obiectivele sale să susțină copiii romi din Vulcănești la frecventarea ciclului preșcolar, primar și gimnazial al educației, inclusiv să abiliteze, să consolideze și să mobilizeze întreaga comunitate, pentru a oferi suport în parcursul educațional al copiilor, a fost implementat în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2018 de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, grație suportului și parteneriatului cu Reprezentanța UNICEF în Moldova.

Intervențiile proiectului în mod prioritar a fost orientate de a îmbunătăți accesul și participarea copiilor de etnie romă din satul Vulcănești în procesul educațional, cu oportunități de învățare în așa fel, încât aceștia să se încadreze activ în educație, să fie capabili să rămână în școală și să continue următoarele etape ale învățării, înregistrând totodată rezultate bune. Strategia pe care a promovat-o și continue să o promoveze proiectul, este de a identifica și a valorifica toate oportunitățile disponibile pentru mobilizarea resurselor și partenerilor potențiali, în vederea consolidării rezultatelor obținute, axate pe integrarea copiilor romi în procesul educațional.

Cel mai important rezultat al proiectului sunt ce 70 din 85 de copii din Vulcănești care la moment frecventează școala și înregistrează rezultate bune la învățătură, iar 3 din 10 copii frecventează grădinița. Alte rezultate atinse de proiect sunt axate pe educatori și profesorii din Vulcănești și Ciorești, care aplică noi metode de lucru care permit sprijinirea în învățare a copiilor romi reveniți din migrație, pe părinți care se implică activ în activitățile extrașcolare din cadrul școlii mamelor și taților, participă la adunările părintești și comunică cu profesorii despre reușita școlară a copiilor, pe autoritățile publice, profesioniști din diverse structuri publice, instituțiile de învățământ și sectorul asociativ care au elaborat și implementează primul lor plan comun pentru sporirea frecventării școlii de copiii romi, inclusiv pe asociația locală a romilor care implementează primul lor proiect privind formarea deprinderilor digitale la tinerii romi, monitorizează și sprijină copiii romi în frecventarea școlii.

Astfel, organizatorii spre final de proiect, în cadrul acestei conferințe, și-au planificat ca să fie promovate cât mai larg practicile pozitive dezvoltate pe parcursul implementării, inclusiv sa ca să fie identificate resursele necesare, atât la nivel intern din cadrul comunității, cât și la nivel extern, cu implicarea diverșilor parteneri din cadrul autorităților publice, cât și a comunității donatorilor, cu scopul de a asigura un ansamblu de măsuri comune, pentru a menține durabilitatea rezultatelor obținute și a consolida în continuare mobilizarea multisectorială, asigurând sinergia intervențiilor în acest sens.

În acest context, la finalul conferinței a fost aprobată o rezoluție, prin care sa făcut un apel către comunitatea instituțiilor donatoare active în Republica Moldova, autoritățile publice locale și centrale, instituțiile de învățământ, de a contribui la realizarea intervențiilor necesare pentru a asigura durabilitatea rezultatelor și a disemina practicile pozitive obținute în cadrul proiectului și în alte localități cu probleme similare în integrarea copiilor de etnie romă în procesul educațional.