Ministerul Învățământului și Științei din Bulgaria oferă 5 burse de studii superioare pentru cetățenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepția celor de etnie bulgară), pentru anul academic 2018/2019.

Bursele se oferă, după cum urmează:

  • 3 burse pentru ciclul I; Licenţă;
  • 2 burse pentru ciclul II, Master.

Pentru participare la concurs sunt eligibili deținătorii diplomelor de bacalaureat și elevii claselor XII, promoția 2018, precum şi deţinători ai diplomelor de Licenţă sau Master, sau absolvenţii ciclurilor respective, promoţia 2018.

Candidaţii ca studii vor aplica la programe de formare/specialităţi, propuse de instituţiile de învățământ superior din  Republica Bulgaria.+

Pentru participare la concurs, candidații vor depune următoarele acte (copii legalizate notarial):

  • Cererea de participare (se completează la depunerea actelor);
  • Diploma de Bacalaureat, copie legalizată notarial,
  • Copia buletinului de identitate, legalizată notarial în limba rusă;
  • Certificatul medical (tip 086-U).

Candidații la concurs vor depune actele la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, tel de contact: 23 80 61 şi 23 24 15

Data limită de depunere a actelor pentru concurs –  16 iulie 2018.