În acest an, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării lasă pe seama instituţiilor de învăţământ superior stabilirea perioadelor de admitere.

# Universitatea Tehnică (UTM)

Depunerea actelor are loc timp de patru zile, între 16-19 iulie.

# Universitatea de Stat (USM)

Admiterea se va face în decurs de cinci zile, din 16 până pe 20 iulie.

# Academia de Studii Economice (ASEM)

Se va desfăşura admiterea în perioada 16 iulie-22 iulie. Instituţia oferă reduceri de 50% la taxa de studii pentru întreaga perioadă de studii absolvenţilor care au obţinut premii la olimpiade de toate profilurile.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi

Actele vor putea fi depuse între 16 şi 25 iulie. Pentru 26 iulie sunt anunţate probele de aptitudini pentru candidaţii care nu au absolvit colegiul, liceul sau şcoli de profil, dar s-au înscris să studieze muzica. În cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, depunerea actelor are loc până pe 28 iulie.

# Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice din Chişinău

Admiterea la Facultatea Artă Muzicală şi Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design în perioada 16-23 iulie, iar la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică şi Multimedia – între 23-31 iulie. Timp de două zile, pe 23 şi 24 iulie, va avea loc depunerea actelor la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

# Universitatea Liberă Internaţională (ULIM)

Comisia de admitere va activa până pe 28 iulie. Candidaţii sunt îndemnaţi să completeze un formular, pe pagina web a instituţiei, pentru a beneficia de o reducere. Mărimea acesteia nu este precizată.

# Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Perioada de depunere a actelor de participare în cadrul admiterii 20 iunie – 25 iulie.

# Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chişinău

Startul depunerii actelor se dă pe 9 iulie. În cadrul mai multor universităţi admiterea începe pe 16 iulie.

# Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Perioada de depunere a actelor este 16 – 28 iulie.

Perioada de admitere la Academia de Administrare Publică se aprobă prin hotărâre de Guvern. O decizie în acest sens încă nu există. Nu este deocamdată anunţată nici perioada admiterii la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Universităţile nu au o limită pentru admiterea în bază de contract, o pot face în limita capacităţii instituţionale. Proiectul comenzii de stat cu finanţare bugetară prevede admiterea a 4931 de persoane pentru licenţă şi 2881 de persoane pentru studii de masterat. Cele mai multe locuri sunt în domeniul ştiinţei educaţiei – 1205 locuri, la inginerie şi activităţi inginereşti – 737 de locuri, tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor – 450 de locuri, iar la domeniul sănătate – 430 de locuri.

Candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior, din cele pentru care au optat.