DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: contractarea a doi facilitatori pentru a organiza și susține copii în activități de educație nonformală, în cadrul activităţii Şcoala de vară “Educaţia centrată pe copil” în mun. Soroca și sat. Vulcănești.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD18008

LOCUL DE REALIZARE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, mun. Soroca, Republica Moldova și Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești, r-nul Nisporeni.

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: Școala de vară luna iulie-august 2018 (15 zile în perioada 30 iulie-17 august 2018) în mun. Soroca și Școala de vară luna august 2018 (15 zile în perioada 06 august - 20 august 2018)

ZILELE DE LUCRU PENTRU REALIZAREA ŞCOLII DE VARĂ: de luni până vineri.

GRUP ȚINTĂ: copii de etnie romă care vor fi organizaţi în 3 grupe grupe de până la 20 copii, un facilitator selectat va fi responsabil de 3 grupe, ore diferite. Total: 3 grupe.

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Participarea copiilor romi la educație”, cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din mun. Soroca. În acest context, va fi organizată o şcoală de vară cu tematica “Educaţia centretă pe copil” care are drept obiectiv abilitarea copiilor de etnie romă din mun. Soroca, cu competențe și deprinderi necesare la integrarea mai reușită în procesul educațional

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

  1. 1.       valoarea ofertei ca cost;
  2. 2.       nivelul de calificare și experiența în domeniu dat a experților.

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați integral fără reţinerea impozitelor conform legislaţiei în vigoare a R.M, iar experții care activează fără deținerea patentei, vor fi remunerați cu reținerea tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de legislația în vigoare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Facilitatorul prezintă oferta, şi CV-ul, și o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4).

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18008

TERMENUL LIMITĂ DE APLICARE: 23 iulie 2018, ora 10.00

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor: Servicii de organizare a activităților în domeniul educației centrate pe copil în cadrul activităţii Şcoală de vară.

Denumirea activităţii: Şcoala de vară “Educaţia centrată pe copil”

Obiectivele şcolii de vară:

Şcoala de vară va avea drept obiectiv dezvoltarea competenţelor de comunicare, de creaţie, de lucru în echipă, dezvoltarea încrederii de sine, comunicarea interculturală între copii participanţi la activitate.

Facilitatorii vor fi responsabili de pregătirea agendei de lucru, a materialelor didactice de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, evaluarea participanților și pregătirea unui raport narativ al activității realizate. Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea şi prânz, sunt în responsabilitatea organizației contractante.