Concurs de achiziționarea serviciilor de instruire

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de instruire a profesioniștilor în vederea implementării instrucțiunilor ce vizează măsurile de prevenire și combatere a abandonului și a absenteismului școlar a copiilor de etnie romă.

Numărul concursului: CRTD18014.

Locul de realizare: or. Ștefan Vodă, mun. Chișinău

Limba de lucru: limba română.

Perioada de realizare: luna noiembrie 2018.

Zilele de lucru pentru realizarea trening-urilor: vineri, sâmbătă, duminică.

Grup țintă:

  • Manageri și cadre didactice ai instituțiilor de învățământ de tip preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
  • Reprezentanți din cadrul autorităților publice locale de nivelul I: primari, secretari, asistenți și lucrători sociali, mediatori comunitari, specialiști în problemele juridice, specialiști pentru protecția copilului;
  • Reprezentanți din cadrul autorităților publice locale de nivelul II: vicepreședinți pe probleme sociale ale raioanelor, secretari, specialiști ai serviciului de asistență juridică;
  • Reprezentanți din cadrul direcțiilor de învățământ raionale: șefi și șefi adjuncți de direcție, reprezentanți din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică;
  • Reprezentanți din cadrul instituțiilor raionale de asistență socială, medico-sanitare, ordine publică, inspectoratelor de stat al muncii, inclusiv din cadrul altor autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul protecției copilului;
  • Reprezentanți ai organizațiilor locale ale societății civile active în domeniul protecției drepturilor copiilor, în mod special din domeniul integrării educaționale a copiilor de etnie romă.

În tot în cadrul activității de instruire vor fi implicați 48 de participanți din cadrul raioanelor Soroca (mun. Soroca.) și Nisporeni (com. Ciorești, sat. Ciorești și sat. Vulcănești).

Context: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, cu suportul Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participării copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni și mun. Soroca. În cadrul proiectului sunt planificate acțiuni de consolidare a capacităților și mobilizarea comunității pentru a asigura integrarea cât mai reușită a copiilor de etnie romă în procesul educațional. În acest context, un accent prioritar al proiectului este axat pe prevenirea situațiilor de neglijență educațională a părinților de etnie romă din sat. Vulcănești com. Ciorești r-nul Nisporeni și mun. Soroca, diminuând astfel din incidența cazurilor de abandon și absenteism școlar al copiilor. Training-ul de consolidarea capacităților profesioniștilor în domeniul prevenirii și combaterii a abandonului și absenteismului școlar conform prevederilor legislației naționale, este una din activitățile planificate din cadrul proiectului. În cadrul acestei activități se va pune un accent major și în mod special pe activitatea echipelor multidisciplinare locale și asupra modului de stabilire a interacțiunii dintre instituțiile și autoritățile publice abilitate pentru intervențiile necesare, ca urmare a depistării cazurilor de neglijență educațională a părinților de etnie romă, unde aceștia refuză să încadreze copiii într-o instituție școlară.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

#
Criterii
Punctaj maxim, (puncte)
1. 
Valoarea ofertei ca cost
50
2. 
Studii superioare de licență
10
3. 
Studii superioare de master
10
4. 
Experiență de minim 2 ani în domeniul instruirii adulților
10
5. 
Experiență de minim  2 ani în domeniul instruirii cadrelor didactice
10
6. 
Calificarea în domeniul ”Educației centrate pe copil”
10

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

Specificații cu referire impozite și taxe: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați conform prevederilor legislația în vigoare.

Condiții de participare la concurs:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, un proiect de agendă și o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). În total vor fi selectați 2 experți/formatori, care vor presta serviciile de instruire în echipă, în baza unei agende elaborate și agreate de comun acord cu CRT DACIA.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18014”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor
Descrierea serviciilor
Numărul experților
Servicii de instruire a 48 de profesioniști, persoane responsabile de prevenirea abandonului și absenteismului local al copiilor de etnie romă din com. Ciorești r-nul Nisporeni și mun. Soroca, în cadrul unui trening de consolidarea capacităților cu o durată de 3 zile
Denumirea trainingului: ”Implementarea instrucțiunilor ce vizează măsurile de prevenire și combatere a abandonului și a absenteismului școlar a copiilor de etnie romă”.
Obiectivele trening-ului:
  • Formarea și consolidarea cunoștințelor și a abilităților profesioniștilor, responsabili de aplicarea instrucțiunilor de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar conform prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova;
  • Consolidarea capacităților membrilor din cadrul echipelor multidisciplinare locale, responsabile de cazurile de neglijență din partea părinților, în mod special a cazurilor de neglijență educațională, cu aplicarea instrumentelor metodologice necesare în cadrul unei interacțiuni dintre toate instituțiile și autoritățile publice, abilitate pentru aplicarea intervențiilor respective.
Grupul de experți v-a fi responsabil de pregătirea curriculumului de instruire, agendei de lucru, a materialelor didactice de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, elaborarea și aplicarea testelor pre și post training, analiza acestora și compilarea raportului, indicând în procente achiziționarea cunoștințelor și abilităților căpătate de către participanți, inclusiv indicând recomandările privind sprijinul necesar care urmează a fi acordat cadrelor didactice în continuare.
Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea, sunt în responsabilitatea organizației contractante.
Agenda de lucru trebuie să includă un program de lucru de 7 ore pentru I-a zi (10:00-19:00), 8 ore pentru a II-a zi (09:00-19:00) și 4 ore pentru a III-a zi (09:00-13:00), cu două pauze de cafea și prânz, și realizate în zilele de vineri, sâmbătă și duminică ale săptămânii. Training-ul va fi realizat în perioada lunii noiembrie, cu o planificare provizorie pentru următoarele zile: 16-18 noiembrie 2018.
2 experți calificați în domeniul prevenirii abandonului și absenteismului școlar

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 20 septembrie 2018.

Data/ora desfășurării concursului: 24 septembrie 2018.

 

Structura unei oferte

Numele, prenumele expertului/formatorului:

_______________________________________, tel: ___________________________, e-mail: ____________________

Valoarea ofertei:

#
Numele, Prenumele expertului
Denumirea serviciilor
Unitate de măsură
Total unități
Cost unitate, Lei
Sub-total, Lei
1
 
Servicii de instruire a 48 de profesioniști, persoane responsabile de prevenirea abandonului și absenteismului local al copiilor de etnie romă din com. Ciorești r-nul Nisporeni și mun. Soroca, în cadrul unui trening de consolidarea capacităților cu o durată de 3 zile
zile
3 zile
   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

 

Anexe:

  •  CV – Expert/formator
  • Proiectul de Agendă
 
DESCARCĂ: