Concurs de achiziționarea serviciilor de instruireInvitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de instruire în domeniul constituirii și consolidării Consiliilor de Elevi din instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Numărul concursului: CRTD18015.

Locul de realizare: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca , Gimnaziul Valeriu Dumbravă din sat. Ciorăști, r-nul Nisporeni şi Gimnaziul Vulcănești din sat. Vulcăneşti, comuna Cioreşti, raionul Nisporeni.

Limba de lucru: limba română și rusă.

Perioada de realizare: luna septembrie-noiembrie 2018.

Grup țintă: aproximativ 200 elevi din instituțiile de învăţământ: Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca, Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin” din mun. Soroca , Gimnaziul Valeriu Dumbravă din sat. Ciorăști, r-nul Nisporeni şi Gimnaziul Vulcăneşti din s. Vulcăneşti, comuna Cioreşti, raionul Nisporeni.

Context: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni și mun. Soroca. În cadrul proiectului este planificat ca în 4 instituţii de învăţământ care sunt beneficiare ale proiectului să fie constituite și consolidate Consiliile ale Elevilor. În acest context, elevii instituţiilor de învăţământ vor fi instruiţi despre modul de creare și funcționare a Consiliului Elevilor, inclusiv în cadrul proiectului se planifică ghidarea Consiliilor de Elevi constituite în vederea elaborării planurilor de activitate. Un accent specific în cadrul acestor activităţi este de a forma tinerilor abilități şi competenţe în domeniul participării civice, prin urmare tinerii vor fi implicați în activități tematice, asistați în rezolvarea problemelor legate de necesitățile, interesele și aspirațiile lor, vor participa la elaborarea materialelor de suport în desfășurarea procesului de alegeri, vor fi instruiți despre participarea civică, lucrul în echipă și comunicare.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

#
Criterii
Punctaj maxim, (puncte)
1. 
Valoarea ofertei ca cost
50
2. 
Studii superioare de licență
10
3. 
Studii superioare de master
10
4. 
Experiență de minim 2 ani în domeniul instruirii tinerilor/elevilor
10
5. 
Calificarea în domeniul ”implicarea civică a tinerilor/implicarea în procesul decizional”
10

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

Specificații cu referire impozite și taxe: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați conform prevederilor legislația în vigoare.

Condiții de participare la concurs:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). În total vor fi selectați 2 experți/formatori, care vor presta serviciile de instruire în domeniul constituirii și consolidării Consiliilor de Elevi, inclusiv elaborării uni plan de activitate a acestora, în baza unei agende elaborate pentru fiecare activitate și agreate de comun acord cu CRT DACIA.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18015”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor
Descrierea serviciilor
Numărul experților
Servicii de instruire în domeniul constituirii și consolidării Consiliilor de Elevi din instituțiile de învățământ din Republica Moldova
În vederea prestării serviciilor de instruire în domeniul constituirii și consolidării Consiliilor de Elevi în 4 instituții de învățământ, vor fi realizate următoarele activităţi:
Activitatea 1. Sesiune introductivă pentru elevi şi profesori despre activitatea Consiliului Elevilor.
Vor fi organizate 4 sesiune de acest tip cu participarea elevilor interesaţi din clasele a 8-a, a 9-a, a 10- a inclusiv şi cu participarea a minim 2 profesori din fiecare instituție de învățământ. În cadrul activităţii experţii vor prezenta conceptul de constituire și funcționare a Consiliului de Elevi conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv vor ghida participanții în lansarea concursului de selectare a tinerilor interesaţi de participare în Consiliile de Elevi. În total, în cele 4 instituţii vor fi implicate 200 persoane.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 11 septembrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 12 septembrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 13 septembrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 14 septembrie 2018
Activitatea 2. Organizarea focus-grupurilor în 4 instituţii pentru identificarea necesităților și problemelor existente în fiecare școală
În cele 4 instituții de învățământ beneficiare a suportului dat, vor fi organizate câte un focus-grup cu participarea elevilor. În cadrul focus-grupurilor vor fi abordate subiectele ce ţin problemele şi necesitățile din fiecare instituţie. Participanții la focus-grupuri vor fi selectați În urma sesiunilor introductive, în număr de 20 elevi per fiecare instituție. În total vor fi implicați 60 de elevi.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 2 octombrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 3 octombrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 8 octombrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 9 octombrie 2018
Activitatea 3. Atelier de lucru pentru elevi pentru explicarea detaliată a rolului Consiliului Elevilor
Se va organiza câte un atelier în 4 instituții de învăţământ beneficiare ale proiectului. Scopul activității este informarea tinerilor despre Consiliul Elevilor, explicarea rolului acestor structuri în clase / școală, necesitatea lor şi paşii imediaţi de activitate. Inclusiv în cadrul atelierului va fi întocmit un plan de activitate preliminar al unui Consiliu al Elevilor. În comun cu elevii și cadrele didactice se va lucra la elaborarea regulamentelor Consiliilor de Elevi. În cadrul evenimentului vor participa 30 de elevi din fiecare instituţie, selectaţi din rândul elevilor din cadrul instituțiilor beneficiare, dar și cadrele didactice delegate de administrația instituțiilor de învățământ.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 9 octombrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 10 octombrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 11 octombrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 12 octombrie 2018
Activitatea 4. Atelier de lucru pentru administrația instituţiilor de învăţământ şi  profesori pentru explicarea detaliată a rolului Consiliul Elevilor.
Se va organiza câte un atelier în 4 instituții de învățământ beneficiare ale proiectului. Scopul activității este informarea administraţiei şcolilor şi a profesorilor despre Consiliul Elevilor, explicarea rolului acestor structuri, necesitatea lor şi paşii imediaţi de activitate, inclusiv care este rolul administrațiilor instituțiilor de învățământ în activitatea Consiliului. În comun se va lucra la elaborarea regulamentelor Consiliilor de Elevi. În cadrul evenimentului vor participa 20 de cadre didactice din fiecare instituție.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 16 octombrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 17 octombrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 18 octombrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 19 octombrie 2018
Activitatea 5. Workshop pentru elevi cu privire la implicarea civică.
Se va organiza câte un Workshop în cele 4 instituţii cu participarea a 50 de elevi din fiecare instituție. Scopul activităţii este de a forma tinerilor abilități şi competenţe în domeniul participării civice, prin urmare tinerii vor fi implicați în activități tematice, asistați în rezolvarea problemelor legate de necesitățile, interesele și aspirațiile lor, şi vor fi instruiți despre participarea civică, lucrul în echipă și comunicare.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 30 octombrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 31 octombrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 25 octombrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 26 octombrie 2018
Activitatea 6. Pregătirea şi organizarea alegerilor Consiliilor de Elevi
Experţii vor fi responsabili de a ghida elevi/profesori etc. în procesul de pregătire a alegerilor Consiliului de Elevi. Procesul va fi desfăşurat conform regulamentului elaborat şi aprobat. Întregul proces de alegeri va fi monitorizat  de către echipa de implementare a proiectului și profesori desemnați de administrația instituțiilor de învățământ. Vor fi organizate alegeri ale Consiliului de Elevi în 4 instituții beneficiare ale proiectului.
Durata contractării: 4 zile per total pentru fiecare expert.
Data realizării: Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca – 12 noiembrie 2018, Liceul Teoretic ”Alexandr Pușkin” din mun. Soroca – 13 noiembrie 2018, Gimnaziul Vulcănești, sat. Vulcănești – 14 noiembrie 2018, Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, sat. Ciorești – 15 noiembrie 2018
*Grupul de experți v-a fi responsabil de pregătirea agendelor de lucru pentru fiecare activitate, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu și pregătirea unui raport narativ al activităților realizate. Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea și inițierea participanților sunt în responsabilitatea organizației contractante. Experții vor fi asigurați cu transport tur-retur din mun. Chișinău spre mun. Soroca, sat. Vulcănești și sat. Cioreşti unde vor fi prestate serviciile.
Toate activităţile vor fi realizate în perioada septembrie-noiembrie 2018, pe toată perioada implementării activităţilor fiecare expert va fi contractat pentru o perioadă de 24 zile.
2 experți calificați în domeniul implicării civice a tinerilor/implicării în procesul decizional

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 05 septembrie 2018, ora 11.00.

Data/ora desfășurării concursului: 05 septembrie 2018, ora 12.00.

 

Structura unei oferte

Numele, prenumele expertului/formatorului:

_______________________________________, tel: ___________________________, e-mail: ____________________

Valoarea ofertei:

#
Numele, Prenumele expertului
Denumirea serviciilor
Unitate
Total unități
Cost unitate, Lei
Sub-total, Lei
1
 
Servicii de instruire în domeniul constituirii și consolidării Consiliilor de Elevi din instituțiile de învățământ din Republica Moldova
zile
24 zile
   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Anexe:

  • CV – Expert/formator
  • Proiectul de Agendă