INVITAȚIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de cazare a 22 persoane.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD18018.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor

Conținutul serviciilor

Cantitatea

Servicii de cazare a participanților

  1. Servicii de cazare a 20 persoane pe o durată de 2 nopți, cazarea se va efectua în camere duble câte 2 persoane în cameră.

20 de persoane * 2 nopți

Servicii de cazare a participanților

  1. Servicii de cazare a 2 persoane pe o durată de 4 nopți, cazarea se va efectua în camere single câte o persoană în cameră

2 persoane * 4 nopți

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 20 septembrie 2018, ora 12:00.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 20 septembrie 2018, 14:00.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR: valoarea ofertei ca cost și calitate.

TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIONARE: serviciile urmează a fi livrate în perioada: A. 10 persoane în perioada 29-30 septembrie 2018, 10 persoane în perioada 20-21 octombrie 2018. B. 22-29 septembrie 2018, 20-27 octombrie 2018

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: Lei moldovenești, transfer bancar.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE TVA: toate produsele vor fi achiziționate la cota TVA 0%, furnizorii vor primi certificate speciale din partea CRT DACIA cu privire la aplicarea cotei respective.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18018”, sau direct la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Furnizorul va atașa la oferta sa comercială meniul alimentar detaliat pentru toate 8 zile solicitate de beneficiar.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.