Timp de 3 zile, 20 de tineri din instituțiile de învățământ din municipiul Soroca au fost formați și pregătiți ca lideri formatori de opinie, pentru realizarea treningurilor de la egal la egal în prevenirea violenței domestice. Activitatea sa desfășurat în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

Pe parcursul celor trei zile, în cadrul atelierelor practice, tinerii au fost inițiați în procesul de organizare și a unui trening, au lucrat în grupuri și au simulat diverse situații care vizează acest proces. Pe lângă acestea, tinerii au fost inițiați în munca pe care trebuie să o facă în calitate de lideri formatori de opinie.

În cadrul treningului, participanților li s-a comunicat material teoretic despre ce este violența domestică. De asemenea, tinerii au fost informați despre pedepsele care le revin agresorului în cazul încălcării prevederilor legislației în vigoare.

“Toți trebuie să cunoască aceste norme și legi, și să le respecte. Cred că participarea în cadrul acestui proiect m-a ajutat să înțeleg mai bine cât de mult contează prevenirea violenței domestice și implicarea fiecăruia din noi.  Cei prezenți la seminar au pe umerii săi responsabilitatea să aducă la cunoștință tuturor i tinerilor că, violența nu trebuie tolerată, dar trebuie stopată”, a menționat Irina Agatii, participantă la trening.

“Participarea noastră la acest proiect este argumentată – tinerilor le aparține viitorul, de aceea participăm activ în viața comunității și contribuim la sensibilizarea altor tineri pentru a preveni violența domestică”, a afirmat Daniel Baran, un tânăr care speră că tinerii se vor sensibiliza activ după treningurile care vor fi organizate în instituțiile de învățământ din Soroca.

În cadrul treningului tinerii și-au dezvoltat competențe de formator și facilitator în pregătirea, derularea și evaluarea programelor de formare pentru tineri, planificarea și desfășurarea evenimentelor.

Tinerii și-au dezvoltat abilitățile specifice competenței de formator: comunicare, primire și oferire de feedback comportamental, lucru în echipă, gestionarea conflictelor, luarea deciziilor, dezbatere, argumentare.

Subiectele principale ale treningului sau axat pe transmiterea mesajelor de sensibilizare a tinerilor pentru prevenirea violenței domestice. Tinerii formaţi vor fi implicaţi în desfăşurarea treningurilor de informare şi sensibilizare a semenilor din instituțiile de învățământ.

Treningul de formarea tinerilor formatori de opinie, a fost realizat în cadrul Proiectului ”Fii Tu Schimbarea II”, implementat de Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, cu suportul financiar acordat de, Fundația OAK prin intermediul Centrului de Drept al Femeilor.