La 13 și 14 octombrie la Soroca se desfășoară stagiul de formare pentru cadrele didactice “Educația centrată pe copil”. Activitatea are loc în cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”.
Stagiul de formare cu genericul “Educația centrată pe copil” are loc la Centrul de Resurse pentru Tineret "DACIA" și este destinat profesorilor din Liceul "Alexandr Pușkin" și Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" (Soroca), Gimnaziul Vulcănești și Gimnaziul "Valeriu Dumbravă" din Ciorești (Nisporeni).

Printre obiectivele întrunirii este și optimizarea calificării cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general, abilitarea acestora în construirea uneioferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale copiilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă necesităţilor de integrare a copiilor de etnie romă.

Organizatorii eu menţionat că activităţile Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA sunt realizate pentru incluziunea tuturor copiilor în educație de calitate, iar principalii beneficiari sunt copiii romi din municipiul Soroca şi satul Vulcăneşti, raionul Nisporeni, care urmează ca să frecventeze ciclul preșcolar, primar și gimnazial al educației.

Astfel, după ce au realizat anterior un proiect similar în raionul Nisporeni, implementatorii îşi propun să îmbunătățească accesul și participarea copiilor de etnie romă în educație de calitate, ca aceștia să se încadreze activ în educație, să fie capabili să rămână în școală și să continue următoarea etapă a educației, înregistrând rezultate bune.

Ion Babici, managerul proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educaţie” implementat de CRT DACIA a subliniat că “Proiectul este diferit decât cel derulat anterior la Vulcăneşti pentru că este inclusă încă o comunitate – municipiul Soroca, unde mergem pe strategia care am avut-o anterior. Evident că o inovaţie a proiectului este şi va fi conexiunea dintre specialiştii din satele Vulcăneşti şi Cioreşti, cu Soroca în schimbul de cunoştinţe şi practice pozitive. Vrem să atingem rezultate la un nivel mai înalt cu implicarea persoanelor care sunt responsabile de incluziunea copiilor romi în educaţie”. 

Strategia cheie a proiectului, este de a identifica și valorifica toate oportunitățile disponibile pentru mobilizarea locală a resurselor și partenerilor potențiali, pentru a atinge cât mai eficient rezultatele planificate. 
Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație” este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat și cu suportul Reprezentanței UNICEF din Moldova, care are ca scop incluziunea copiilor romi din municipiul Soroca și satul Vulcănești în educație de calitate.