Concurs de achiziționarea bunurilor CRTD18028

Concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației beneficiar: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației beneficiar: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, Republica Moldova.

Persoana de contact din cadrul organizației beneficiar: Babici Ion, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: Piese de mobilier.

Numărul concursului: CRTD18028.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 29 octombrie 2018.

Data/ora desfășurării concursului: 30 octombrie 2018.

Criteriile de evaluare a ofertelor: valoarea ofertei ca cost, inclusiv caracteristicile tehnice.

Termenul și condițiile de achiziționare: bunurile urmează a fi livrate nu mai târziu de 15 noiembrie 2018.

Valuta și modul de achitare: Procurarea bunurilor se va efectua în Lei moldovenești, prin transfer bancar. La prima etapă furnizorul selectat va încheia contract cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA – organizație beneficiar. După încheierea contractului, furnizorul va livra bunurile, iar ca urmare, în baza facturii fiscale și a actului de predare-primire, se va efectua transferul mijloacelor bănești către furnizor.

Specificații suplimentare: Toate bunurile vor fi achiziționate de la furnizor prin transferul mijloacelor bănești din partea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și nefolosite. Bunurile care vor fi ofertate și livrate vor îndeplini caracteristicile tehnice solicitate stipulate în prezentul document. Oferta comercială este necesar să fie constituite și din desenele tehnice per fiecare unitate cu indicarea materialului, culorii și descrierea feroneriei care va fi utilizată.

Furnizorul care va fi selectat, va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea și montarea tuturor bunurilor solicitate în acest concurs la locul indicat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca. Obligativitatea de livrarea se va considera realizată de către furnizor din momentul în care toate bunurile vor fi asamblate și montate, realizând recepția cantitativă și calitativă a acestora.

Specificații cu referire tva: toate bunurile vor fi achiziționate la cota TVA 0, furnizorii vor primi certificate speciale din partea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA cu privire la această scutire. Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, este implementatorul Proiectului ”FOCUS - Suport pentru integrarea tinerilor în câmpul muncii”, în baza Acordului de Cooperare semnat cu Fundația ”Liechtenstein Development Service" (LED) la data de 01 ianuarie 2018, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2020, unde mijloacele bănești bugetate conform Acordului de Cooperare respectiv, sunt mijloace bănești primite și gestionate de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Principatului Liechtenstein, privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Bruxelles la 05.09.2007 și ratificat prin Legea nr.312-XVI la 27.12.2007.

Proiectul ”FOCUS - Suport pentru integrarea tinerilor în câmpul muncii”, este inclus în lista proiectelor de asistență tehnică cu Nr. 872114210491, finanțate de Fundația ”Liechtenstein Development Service" (LED), incluse în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 08.04.2010 (M.O. nr. 52-53 din 14.04.2010), modificată și completată prin Hotărârea Guvernului Nr. 200 din 28.02.2018 (M.O. nr. 68-76 din 02.03.2018) și Hotărârea Guvernului Nr. 498 din 29.05.2018 (M.0.nr. 176-180 din 01.06.2018).

Condițiile de participare la concurs: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei și semnăturii persoanei de contact, inclusiv inițialele și datele de contact a furnizorului, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18028”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de bunurile solicitate le puteți descărcă  aici.