Astăzi, data de 29 octombrie 2018, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret ”DACIA” a avut loc  cafeneaua publică ”Tinerii și participarea la decizie”, organizată de către membrii Consiliul Raional al Tinerilor Soroca.

Activitatea a avut ca repere de discuție următoarele direcții:

  • sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie față de participarea și implicarea tinerilor în procesul decizional;
  • asigurarea prezenței liderilor din r-nul Soroca în procesul de dezbateri publice a subiectului legat de participarea tinerilor;
  • promovarea prin intermediul cafenelei publice a noilor forme de participare a tinerilor în exprimarea opiniilor în raport cu problemele lor.

Metoda respectivă de petrecere a întrunirilor, constă în dezbaterea problemei legate de participarea și implicarea tinerilor în procesul decizional, care va fi sub formă de dialog activ, schimb de informații și găsirea de soluții creative de acțiune.

Activitatea dată a fost organizată în cadrul proiectului ”Tinerii de azi – Liderii de mâine!”, cu suportul financiar al  Programului Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”. Proiectul are drept scop consolidarea capacităților tinerilor pentru a se implica în procesul decizional la nivel local și raional și implicarea tinerilor în procesul decizional prin participarea activă în activitatea Consiliilor Raionale de Tineret.