CRT DACIA angajeazăCONTEXT: Postul vacant de ”Coordonator serviciul de medierea muncii, consultanță și monitorizare”, care este oferit de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul Proiectului ”Serviciul de formare și integrare pe piața muncii a tinerilor FOCUS”, implementate cu suportul Fundației Guvernului și Societății Civile a Principatului Liechtenstein (LED).

CALIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ OBLIGATORIE:

1) studii universitare de licență finalizate în unul din domeniile: drept, psihologie, pedagogie, business și administrare, economie generală;

2) abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office(cu precădere Word, Excel, Power Point);

3) cunoașterea obligatorie a limbii române(nivel avansat scris și vorbit).

PLUS VALOARE:

 • studiile universitare de masterat finalizate;
 • competențe digitale în utilizarea oportunităților de pe diverse platforme și rețele sociale;
 • cunoașterea limbilor; engleza, rusa;
 • calificări adiționale obținute.

COMPETENȚE:

 • cunoașterea și înțelegerea contextului politicilor de tineret din Republica Moldova;
 • capacități organizatorice, excelente abilități de comunicare, negociere și inovare;
 • abilități de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor / termenelor de referință pentru studii și rapoarte;
 • abilități de lucru în echipă și independent;
 • capacitatea de a lucra cu termene-limită și de a realiza sarcini multiple;
 • responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate maximală;
 • abordare profesionistă cu privire la confidențialitate;
 • gândire analitică, ambiție, orientat spre avansare în carieră, perfecționist, pasionat de profesie, gândire non-standard;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, în caz de necesitate supra-program.

RESPONSABILITĂȚI:

 • planificarea acțiunilor și activităților din cadrul serviciului, în mod special orientat la angajarea tinerilor pe piața muncii din raionul Soroca;
 • elaborarea produselor media însoțitoare pentru serviciu și asigurarea publicării acestora în sursele de informare în masă (panou de informații, presă, pagină web, rețele sociale, etc.);
 • elaborarea documentelor interne de lucru pentru serviciu;
 • întocmirea documentelor: rapoarte narative, rapoarte pe activități; rapoarte de monitorizare; actelor de predare-primire;
 • menținerea relațiilor cu mass-media ca reprezentat al serviciului.

PROGRAM DE LUCRU: implicare cu normă întreagă, de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri.

LOCUL DE LUCRU: or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

FORMA DE ANGAJARE: angajat cu normă întreagă în baza unui contract pe o durată determinată de 3 ani, cu o remunerare competitivă.

PRINCIPALELE CRITERII DE SELECTARE: corespunderea și nivelul de calificare profesională, experiența anterioară, competențe digitale deținute, nivelul de responsabilitate, motivație și punctualitate.

DOSARUL DE APLICARE OBLIGATORI VA CONȚINE:

1) CV-ul candidatului (cu includerea a două persoane de referință, care vă poate oferi o recomandare);

2) Scrisoarea de motivație, cu menționarea așteptărilor salariale.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele până la data de 10 ianuarie 2018 la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, sau le vor trimite la adresa de e-mail crt.dacia@gmail.com, cu mențiunea ”Concurs - Coordonator serviciul de medierea muncii, consultanță și monitorizare a beneficiarilor”.

Vor fi contactați doar candidații la interviu, care vor corespunde cerințelor de calificare și vor prezenta cu acuratețe și în termeni dosarul de aplicare.