Planifică-ți o carieră, de succes, în diverse domenii de formare profesională!
Crează-ți viitorul pe care îl vrei tu!
Devii un specialist de calitate la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Soroca.

Oferta educațională pentru anul de studii 2018 – 2019

 I. Procesul educațional

1.1. Admiterea în Colegiul ”Mihai Eminescu” din Soroca se efectuează în bază de concurs, la următoarele specialități:
– Învățământ primar
– Educație timpurie (educator)
– Educație timpurie (conducător muzical)
– Asistență socială
– Servicii administrative și de secretariat
– Turism
– Jurisprudență
– Teologie (predicător)
– Coregrafie
1.2. Termenul de studii este de 4 ani, pentru absolvenții de gimnaziu.
1.3. Studiile sunt organizate în bază de buget și cu finanțare prin contract.
1.4. Limba de instruire: română.
1.5. Elevii înmatriculați, după anul III, susțin benevol examenul național de bacalaureat și li se eliberează Diplomă de bacalaureat.
1.6. Absolvenții colegiului susțin obligatoriu examenul de calificare și li se eliberează Diplomă de studii profesionale tehnice.
1.7. La solicitare se oferă cazare (căminul instituției) și alimentare (cantina instituției).

II. Probele de concurs
2.1. Candidații sunt înscriși în baza mediei, care se calculează conform formulei indicate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară.

2.2. Actele se vor depune în luna iulie.