Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) au semnat marți, 19 decembrie 2017, un Acord de cofinanțare privind dezvoltarea serviciilor pentru tineri la nivel local pentru o perioadă de cinci ani (2017-2022).

Acest Acord reprezintă intenția părților de a mobiliza resursele financiare pentru implementarea priorităților naționale ale Republicii Moldova în sectorul de tineret și că până în 2022 urmează să fie investite cca 26 milioane de lei, dintre care 19 milioane reprezintă contribuția Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

În cadrul acestui parteneriat, MECC și UNFPA vor dezvolta Centrele de tineret din toată țara, pentru ca acestea să ofere servicii prietenoase tinerilor la nivel local, cu accent pe nevoile celor mai dezavantajați, inclusiv tinerii cu dizabilități, șomeri, din familii nevoiașe sau afectate de migrație.

Centrele de tineret din majoritatea raioanelor și municipiilor țării, vor deveni punctul central la nivel local. Ele vor oferi tinerilor asistență profesionistă în lansarea și implementarea propriilor inițiative și proiecte, posibilitatea de a se implica în programe de voluntariat, de a participa la procesul decizional și de a contribui la promovarea drepturilor lor, inclusiv dreptul la educație pentru sănătate adecvată vârstei. Totodată, centrele de tineret vor deveni promotori ai serviciilor pentru tineret, cu personal competent și pregătit în comunicarea și interacțiunea cu tinerii

Tinerii reprezintă cea mai mare parte a populației Republicii Moldova. La începutul anului 2017, persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani constituiau 34,7% din populația rezidentă a țării. În același timp, studiile arată că o mare parte a tinerilor, în special din mediul rural, nu au o ocupație oficială, fiind în afara sistemului de educație și pieței muncii, iar mulți tineri cad pradă unor comportamente riscante, fiindu-le afectată sănătatea și bunăstarea.