La data de 11 octombrie 2018, au avut loc alegerile Președintelui Consiliului Local al Tinerilor, la care au participat tinerii consilieri. La funcția de Președinte a Consiliului Local al Tinerilor și-au depus candidatura 3 tineri:

Mușcinschi Nicoleta, Liceul Teoretic „Constantin Stere”;

Cebotarean Cristina, Liceul Teoretic „Constantin Stere”.

Chistol Alina, Licul Teoretic ”Petru Rareș”

Consiliul Local al Tinerilor Soroca este o structură de reprezentare, consultare și de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară și este recunoscut în baza Legii privind transparența în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008, ca parte interesată, care urmează a fi consultată în procesul decizional.

Consiliul Local al Tinerilor va avea ca obiectiv identificarea nevoilor tinerilor şi realizarea de proiecte la nivel  raional, care răspund intereselor acestora, promovarea participării tinerilor în comunitate şi îmbunătăţirea dialogului cu autorităţile locale încercând să fie o punte de legătură între acestea şi tineret.  

Consilierii au ales ca președinte al Consiliului Local al Tinerilor pe Chsitol Alina acumulând cele mai multe voturi din partea consilierilor și este elevă al Liceului Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca. Ea va fi ajutată în activitatea sa de către vicepreședintele Mușcinschi Nicoleta, elevă la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca.

Reamintim  că Consiliul Local al Tinerilor s-a constituit la data de 04 octombrie 2018, obiectiv specificat  în cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul Raionului Soroca pentru perioada anului 2018, cu suportul financiar exclusiv, din partea Consiliului Raional Soroca.