Conferinţa de lansare a priectului: Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II

Data: 03 iunie 2016

Priectul „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II” este o cuntinuare a proiectului implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul Ministerului Tineretului şi Sportului în anul 2015, fiind axat pe realizarea Planului de Acţiuni a Strategiei Naţionale de Tineret 2020. Proiectul îşi propune să realizeze obiectivul specific , îndreptat să creeze condiţii pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineri din Republica Moldova, în aspectul asigurării calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de către aceştia tinerilor.

Proiectul este unul sinergic, acesta ţinteşte în politica naţională de tineret, consolidînd sectorul de servicii pentru tineret şi pe de altă parte, mecanismele de participare a Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor la nivel naţional în consultarea şi influenţarea politicilor de tineret.

Proiectul are planificate rezultate exacte realizate prin intermediul următoarelor activităţi:

  1. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consultative cu Ministerul Tineretului şi Sportului;
  2. Organizarea şi desfăşurarea ediţiei a III-a a Forumului Naţional a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova;
  3. Organizarea unui training pentru manageri “Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor”
  4. Organizarea unui training pentru lucrătorii de tineret a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor “Instrumente inovaţionale în lucrul cu tinerii”
  5. Elaborarea rapoartelor cu privire la serviciile prestate de membrii reţelei

Acest proiect este propus spre realizare de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, care avînd ca scop de a ajuta tinerii, a reuşit să implementeze de la data constituirii peste 50 de proiecte locale şi naţionale iar la moment este antrenat în realizarea de noi initiative, care vor oferi tinerilor oportunităţi mai bune de informare, participare, un mod de viaţă sănătos, inclusiv o integrare social-economică cît mai eficientă.

De menţional că principalul partener în implementarea proiectului este Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, a cărui secretariat îl deţine Centrul DACIA. Reţeaua Naţională a prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor este o uniune benevolă de asociații obștești și instituții publice, constituită pe 13 septembrie 2013, care are drept scop să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii de servicii de tineret din Republica Moldova. La moment Reţeaua întruneşte 45 membri care prin implicarea lor directă în activităţile planificare, vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor prestate tinerilor.

Prin acest proiect se va contribui la asigurarea implicării prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii şi, nemijlocit la consolidarea capacităţilor instituţionale a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor. Impactul cel mai valoros şi de lungă durată a proiectului, este axat pe minim 20 000 de tineri care sunt anual beneficiari ai serviciilor prietenoase tinerilor şi care în consecinţa serviciilor accesate, se vor integra mai eficient în societate, vor participa şi se vor implica mai activ la nivel de comunitate, şcoală, loc de muncă...

Proiectul „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II” este implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul financiar oferit de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul planului de acţiuni 2016.