În scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor științifice prin doctorat și al motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, mai multor doctoranzi li se va acorda bursa de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2017 și bursă nominală (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2017.

În total se vor acorda 20 de Burse de excelență a câte 2500 de lei fiecare și 7 burse nominale a câte 2000 de lei. La concurs au participat doctoranzii anului II și III de la învățământ cu frecvență la zi din toate instituțiile cu drept de pregătire a cadrelor științifice/școlile doctorale finanțate de stat.

Cheltuielile ocazionale de punere în aplicare a acestei hotărâri vor fi suportate de către Academia de Științe a Moldovei și ministerele de resort din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv. Achitarea burselor pentru doctoranzii anului III va fi sistată odată cu finalizarea studiilor de doctorat.

La concurs au fost depuse 46 dosare (39 – pentru Bursa de excelență și 7 – pentru Bursa nominală (pe domenii), din următoarele instituții: Institutele AȘM – 19; Universitatea de Stat din Moldova – 6; Academia de Studii Economice – 2; Universitatea Tehnică din Moldova – 6; Universitatea de Stat din Tiraspol – 1; USMF „N. Testemițanu” – 3; Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 3; IȘP de Horticultură și Tehnologii Alimentare – 2; Institutul de Pedagogie, Agrochimie și Protecția Solului „N. Dimo” – 1; Academia de administrare Publică – 2; Academia de Muzică, Teatru și Artă Plastică – 1 dosar.

Din cele 46 de instituții de stat, la concurs au participat doctoranzi din 18 instituții cu activitate de doctorat. Totodată, unele instituții cu activitate de doctorat au informat CSȘDT despre lipsa candidaților care ar întruni cerințele concursului, ori că nu au doctoranzi la învățământ cu freccvența la zi.

Prioritate au avut candidații, care au media mai mare la examenele de doctorat, au publicații în reviste internaționale și naționale, sunt autori de brevete de invenție, de manuale/ghiduri științifico-didactice, participă cu rapoarte și comunicări la conferințe naționale și internaționale, sunt posesori ai diplomelor.

Lista doctoranzilor cărora li se acordă Bursă de excelență a Guvernului pe anul 2017:

1. Acciu Adriana – Genetică vegetală, anul II, UAȘM

2. Bogdan Nina – Biotehnologie, bionanotehnologie, anul III, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

3. Bolohan Livia – Procese și aparate în industria alimentară, anul III, Universitatea Tehnică a Moldovei

4. Budanaev Ivan – Logica matematică, algebra și teoria numerelor; bazele teoretice ale informaticii, anul II, Institutul de
Matematică și Informatică

5. Cazacu Stela – Economie mondială, Relații economice internaționale, anul III, Universitatea de Stat din Moldova

6. Cîrlig Natalia – Botanică, anul III, Grădina Botanică (Institut)

7. Croitori Dorina – Fizica și tehnologia materialelor, anul II, Institutul de Fizică Aplicată

8. Crotenco Irina – Economie și management în domeniul de activitate, anul III, ASEM

9. Florea Augustina – Muzicologie, anul III, AMTAP

10. Gînsari Irina – Chimie fizică, anul II, Institutul de Chimie

11. Graur Oleg – Teoria, metodologia administrației publice, anul II, Academia de Administrare Pulică

12. Ivanova Anastasia – Ecologie, anul II, Institutul de Zoologie

13. Jucov Alina – Boli interne, anul III, USMF „N. Testemițanu”

14. Mantaluța Aliona – Economie și management în domeniul de activitate, anul III, ASEM

15. Nasalciuc Irina – Economie și management în domeniul de activitate, anul III, Institutul Național de Cercetări Economie

16. Negară Iulia – Rețele inginerești în construcții, anul III, UTM

17. Oloinic Tatiana – Fizică matematică, anul II, UTM

18. Purici Svetlana – Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative, anul III, USM

19. Șeremet Dumitru – Tehnologii și mijloace tehnice pentru industria produselor agricole, anul III, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

20. Troian Sergiu – Geofizică și Seismologie, anul II, Institutul de Geologie și Seismologie

Lista doctoranzilor cărora li se acordă Busa Nominală pe anul 2017

Bursa „Sergiu Rădăuțanu”
1. Curmei Nicolai – Fizica și tehnologia materialelor, anul III, Institutul de Fizică Aplicată, AȘM

Bursa „Boris Matienco”
2. Gorceag Maria – Botanică, anul II, Grădina Botanică, AȘM

Bursa „Dimitrie Cantemir”
3. Heghea Serghei – Arheologie, anul III, Institutul Patrimoniului Cultural, AȘM

Bursa „Valentin Belousov”
4. Neagu Natalia – Ecuații diferențiale, anul III, Universitatea de Stat din Tiraspol

Bursa „Anton Ablov”
5. Racoviță Silvia – Chimia ecologică a apelor, anul III, USM

Bursa „Nicolae Anestiadi”
6. Radu Iuliana – Reumatologie, anul III, USMF „N. Testemițanu”

Bursa „Petru Ungureanu”
7. Rusu Serghei – Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice, anul III, Institutul Științific-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

SURSA: DIEZ.MD