CONTEXT:  Postul vacant de Specialist Șef, Relații cu Publicul, care este oferit în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

CALIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ OBLIGATORIE:

1) studii universitare de licență finalizate în unul din domeniile: jurnalism, filologie;

2) abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office(cu precădere Word, Excel, Power Point);

3) cunoașterea obligatorie a limbii române(nivel avansat scris și vorbit)

PLUS VALOARE:

 • studiile universitare de masterat finalizate în unul din domeniile: științe ale comunicării, umanistice, sociale;
 • abilități și cunoștințe în elaborarea și administrarea paginilor web cu caracter social;
 • cunoașterea limbilor; engleza, rusa(nivel avansat scris și vorbit);
 • calificări adiționale obținute în cadrul training-urilor în domeniile: scrierea proiectelor și colectarea de fonduri, managementul proiectelor, managementul voluntarilor, lucrul în echipă, luarea deciziilor, liderism, etc..

COMPETENȚE:

 • cunoașterea și înțelegerea contextului politicilor de tineret din Republica Moldova;
 • capacități organizatorice, excelente abilități de comunicare, negociere și inovare;
 • abilități de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor / termenelor de referință pentru studii și rapoarte;
 • abilități de lucru în echipă și independent;
 • capacitatea de a lucra cu termene-limită și de a realiza sarcini multiple;
 • responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate maximală;
 • abordare profesionistă cu privire la confidențialitate;
 • gândire analitică, ambiție, orientat spre avansare în carieră, perfecționist, pasionat de profesie, gândire non-standard;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, în caz de necesitate supra-program.

RESPONSABILITĂȚI:

 • planificarea acțiunilor și activităților din cadrul serviciului;
 • elaborarea condițiile concursurilor publice (termenii de referință), a materialelor însoțitoare pentru serviciu și asigurarea publicării acestora în sursele de informare în masă (panou de informații, presă, pagină web etc.);
 • elaborarea documentelor interne de lucru pentru serviciu;
 • întocmirea documentelor: rapoarte narative, rapoarte pe activități; rapoarte de monitorizare; actelor de predare-primire;
 • menținerea relațiilor cu mass-media ca reprezentat al serviciului;

PROGRAM DE LUCRU: implicare cu normă întreagă, de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri.

LOCUL DE LUCRU: or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

DOSARUL DE APLICARE OBLIGATORI VA CONȚINE:

1) CV-ul candidatului (cu includerea a două persoane de referință, care vă poate oferi o recomandare);

2) Scrisoarea de motivație, cu menționarea așteptărilor salariale.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, sau le vor trimite prin e-mail la adresa CRT.DACIA@gmail.com cu mențiunea ”Concurs Specialist Șef, Relații cu Publicul”, până la data de 10 iunie 2017. 

Vor fi contactați doar candidații invitați la interviu care vor corespunde cerințelor de calificare.