Lectoratul din Republica Moldova a Serviciul German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) a prezentat, la 19 octombrie, pentru studenții de la Facultatea de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), ofertele burselor de studii în Germania.

Lectorul DAAD dr. Josef Sallanz a prezentat o comunicate în contextul ofertei de burse de studii în Germania pentru studenți, absolvenți ai Universității, doctoranzi și cadrele didactice universitare.

Dr. Josef Sallanz a explicat care sunt criteriile eligibilitate pentru cei interesați să-și depună dosarele în vederea obținerii unei burse de studii DAAD.

TestDaF-ul (testul de limbă germană ca limbă străină) va fi organizată pentru studenții, care doresc să-și depună dosarele, la 3 noiembrie, la USARB.

Asemenea sesiuni de informare la USARB, în special, la Facultatea de Litere a USARB sunt organizate de DAAD în fiecare an de studii, începând cu 1998. În medie, trei studenți de la USARB obțin, în fiecare an de studii, burse în Germania.

*Informații suplimentare despre bursele DAAD sunt disponibile aici și aici.