Proiect Consolidarea capacităţilor centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor

Proiectul ”Consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor” a avut drept scop extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite de către centrele de resurse pentru tineret în susţinerea participării tinerilor.

Ideea proiectului a pornit de la faptul că în Republica Moldova de mai mult timp se promovează implicarea și participarea a tinerilor prin intermediul Consiliilor Locale ale Tinerilor, care de cele mai dese ori s-a realizat prin intermediul proiectelor și erau mai puțin durabile în timp. Primele centre regionale de resurse pentru tineret la fel au realizat astfel de activități, care au constituit consilii locale ale tinerilor în regiunile unde acestea activau. O parte din aceste centre fiind transformate în instituții publice și rămânând la finanțarea din bugetul de stat, au rămas să furnizeze diverse servicii pentru tineret, însă programele de participare a tinerilor nu au fost menținute la nivelul inițial. Centrul DACIA având experiența de peste 8 ani în susținerea participării tinerilor prin intermediul consiliilor locale ale tinerilor și având și acordul centrelor din majoritatea regiunilor din țară, a venit cu conceptul de a reabilita și îmbunătăți programele de participare a tinerilor din cadrul centrelor de resurse pentru tineret. Proiectul a promovat rolul centrelor de resurse pentru tineret ca instituții tutelă a consiliului local din comunitatea unde acesta este amplasat. Acest rol fiind conturat ca un program sau serviciu, departament, constituit special în cadrul centrelor.

Conferința de lansare a proiectului_Centrul DACIAConferința de lansare a proiectului_Centrul DACIA

Majoritatea centrelor fiind într-o schimbare substanțială de personal, a fost identificată necesitatea de a instrui angajații acestora în domeniul lucrului cu consiliile locale ale tinerilor. Astfel pe data Centrul DACIA în cadrul proiectului pe o perioada de 4 zile a format 25 de specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineret.

Training specialiști centre_Centrul DACIATraining specialiști centre_Centrul DACIATraining specialiști centre_Centrul DACIATraining specialiști centre_Centrul DACIATraining specialiști centre_Centrul DACIA

Următoarea etapă a proiectului a fost pregătirea tinerilor din comunitățile unde erau amplasate centrele și unde urma să se constituie consiliile locale ale tinerilor. Reprezentanții centrelor au pregătit la nivel local faza de inițiere a grupurilor de inițiativă, care și-au delegat reprezentanții la un trening de 4 zile, care s-a axat pe informarea și instruirea acestora în aplicarea corectă și democrată de constituire a unui consiliu local al tinerilor.

Training tineri CLT_Centrul DACIATraining tineri CLT_Centrul DACIATraining tineri CLT_Centrul DACIATraining tineri CLT_Centrul DACIA

La capitolul de formarea deprinderilor, cât a specialiștilor din cadrul centrelor de resurse, cât și a tinerilor din grupurile de inițiativă, în organizarea alegerilor de constituire a unui consiliu local al tinerilor, în cadrul proiectului a fost organizată o școală de vară cu o durată de 5 zile, unde au participat 68 de persoane (tineri și specialiști). În cadrul acestei școli de vară au fost înscenat tot procesul de constituire a unui consiliu local al tinerilor, unde au fost prezente dezbateri, campanii electorale, alegeri, organizarea ședințelor de lucru a consiliului, elaborarea planurilor de activitatea și chiar implementarea activităților din aceste planuri. 

Școala de vara a tînărului consilier_Centrul DACIAȘcoala de vara a tînărului consilier_Centrul DACIAȘcoala de vara a tînărului consilier_Centrul DACIAȘcoala de vara a tînărului consilier_Centrul DACIACu astfel de pregătire centrele implicate în proiect, inclusiv tinerii din grupurile de inițiativă, reîntorși în comunități au aplicat cunoștințele și abilitățile căpătate în cadrul proiectului în scopul lansării procesului de constituire a unui nou consiliu local al tinerilor. Acest lucru a fost constat prin vizita de studiu realizată în cadrul proiectului, unde au participat 40 de persoane din 16 localități. Grupul a fost format din specialiști din cadrul centrelor, cât și din cadrul autorităților publice locale, care au vizitat cele mai mari și active 7 centre de resurse pentru tineret din țară, preluând din practicile pozitive a acestora în vederea susținerii consiliilor locale ale tinerilor.

 Vizita de studiu centre_Centrul DACIA
Vizita de studiu centre_Centrul DACIAVizita de studiu centre_Centrul DACIA

Pe parcursul proiectului și cu scopul de îmbunătățire a procesului de comunicare dintre centre, inclusiv dintre centre cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, au fost organizate 3 ședințe, unde s-a discutat mai multe aspecte ale aplicării obiectivelor proiectului, planificării acestora, inclusiv alte probleme ale centrelor. Participanții de la aceste ședințe au avut posibilitatea să se familiarizeze cu rezultatele obținute de centrele din rețea, să preia din experiențe pozitive din practica acestora și desigur să abordeze unele aspecte ce țin managementul general al unui centru de tineret.

 

Ședințe Rețeaua Centrelor_Centrul DACIAȘedințe Rețeaua Centrelor_Centrul DACIAȘedințe Rețeaua Centrelor_Centrul DACIAȘedințe Rețeaua Centrelor_Centrul DACIAÎn scopul de sensibilizare și de promovare a activității centrelor de resurse pentru tineret, cât și a consiliilor locale de tineret, Centrul DACIA a preluat pe perioada proiectului, Emisiunea ”Junior” de la Televiziunea Sor-TV, unde au fost elaborate și difuzate prin eter la nivel regional și cablu la nivel național 9 emisiuni. Toate emisiunile au avut ca scop să promoveze participarea tinerilor sub diverse forme și să familiarizeze mai pe larg societatea despre acest proces. În elaborarea emisiunilor au fost implicați echipa televiziunii cu echipa de tineri voluntari din cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca. De asemenea pentru a promova proiectul la nivel oficial Centrul Dacia a organizat o conferință de lansare, unde au participat tineri, reprezentanți ai ONG-urilor, autorităților publice locale, mass-media, alte centre.

Proiectul a avut o durată de 9 luni și domeniul de intervenție fiind ”Participare Civică”. Bugetul total al proiectului a fost de 615 711 lei MDL, dintre care contribuţia CRT DACIA: 219 550 lei MDL, iar contribuția Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova sub formă de grant a constituit 396 161 lei MDL. Proiectul a fost orientat inițial pentru 12 centre de resurse pentru tineret, în final au beneficiat 16 centre, dintre care 3 centre care sunt în faza de lansare.