Proiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAProiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”, a fost lansat pe data de 1 iulie 2012 în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, de către Winrock Moldova, cu suportul financiar al Fundației Oak.

Scopul general:

 • de a abilita femeile cu cunoştinţe şi capacităţi pentru a întrerupe ciclul violenţei din familiile lor şi de a-şi reconstrui propria identitate şi viaţă;
 • de a creşte capacitatea părţilor interesate să răspundă prompt în diferitele faze ale violenţei domestice;
 • de a dota cetăţenii cu cunoştinţe pentru protejarea şi promovarea drepturilor femeii.

Proiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAProiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAObiectivele proiectului:

 • consolidarea capacităţilor şi relaţiilor dintre actorii comunitari în vederea prevenirii şi asistenţei celor ce au avut de suferit în urma violenţei;
 • creşterea gradului de conştientizare şi poziţia de lider în adresarea şi abordarea violenţei în familie.

Activitățile proiectului:

 • ateliere de lucru pentru factorii de decizie de la nivel local;
 • servicii de asistenţă psihologică pentru victime, femei în situaţii de risc şi agresori;
 • servicii de asistenţă juridică pentru victimele violenţei în familie şi femeile în  situaţii de risc;
 • servicii de cazare şi adăpost pentru victimele violenţei în familie;
 • training-uri pentru tineri din cadrul instituţiilor de învățământ şi tabere de odihnă, inclusiv cu implicarea consiliilor locale de copii şi tineri;
 • organizarea activităţii echipei mobile.

Proiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAProiectul „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin eforturi comunitare noi (ADVANCE)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIALa nivelul raionului Soroca acest proiect este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în parteneriat cu:

 • Consiliul Raional Soroca, care îşi aduce contribuția financiară;
 • Primăria oraşului Soroca, care acordă gratuit spații pentru organizaţia implementatoare;
 • Direcția Generală Învățământ, care acordă suport la școlarizarea adolescenților din grupul de risc;
 • Direcția Asistență Socială, care acordă asistenţă la identificarea şi asistarea victimelor;
 • Comisariatul de poliție, care intervine şi acordă la necesitate protecție persoanelor din grupul de risc și a victimelor, aplicând măsurile de protecție confom legii;
 • Procuratura, care acordă protecție victimelor şi suport juridic;
 • Primăriile locale, care acordă suport la identificarea şi asistarea victimelor;
 • ONG-uri locale, care oferă suport victimelor și realizează campanii de prevenire, inclusiv organizează activități de instruire;
 • Voluntari, care acordă suport la organizarea treningurilor și acțiunilor de sensibilizare.

Areal geografic: or. Soroca, com. Bădiceni, sat. Baxani, com. Căinarii Vechi, com. Cremenciug, sat. Dubna,sat. Hristici, com. Parcani, com. Rublenița, sat. Rudi, com. Tătărăuca Veche, com. Vasilcău, com. Vădeni.

Filozofia proiectului:

Educația pentru non-violenta în general și pentru violenta în familie în special, este o problemă a întregii societăți și trebuie organizată și aplicată încă de la vârstele mici, prin sistemul educațional existent dar și prin suportul altor organizații, care pot contribui la schimbarea atitudinii sociale și a stereotipurilor create la acest capitol.