Proiect_Consolidarea capacităților instituționale a centrelor de tineret din Republica Moldova

Titlul Proiectului: Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova.

Scopul proiectului a fost: Consolidarea capacităților instituționale a 22 de centre de resurse pentru tineret ce beneficiază de suport financiar din surse bugetare de stat.

Obiectivele proiectului au fost:

 • Formarea şi consolidarea abilităţilor profesionale în valorificarea resurselor financiare atrase prin intermediul proiectelor, sponsorizări, donații particulare, inclusiv acțiuni de caritate, la cel puţin 24 de specialişti din cadrul a 22 centre de resurse pentru tineri din Republica Moldova.
 • Formarea şi consolidarea abilităților profesionale în planificarea și managementul resurselor, inclusiv a resurselor financiare de la bugetul de stat, la cel puţin 48 de specialişti din cadrul a 22 centre de resurse pentru tineri din Republica Moldova.
 • Formarea şi consolidarea abilităților profesionale în realizarea programelor de voluntariat, aplicând prevederile Legii Voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010 și a Hotărârii Guvernului RM nr. 158 din 12.03.2012, la cel puţin 24 de specialişti din cadrul a 22 centre de resurse pentru tineri din Republica Moldova.
 • Formarea şi consolidarea abilităților profesionale în extinderea în cadrul centrului a serviciilor noi ce cuprind activități stradale și promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor, la cel puţin 68 de specialişti din cadrul a 22 centre de resurse pentru tineri din Republica Moldova.
 • Asigurarea a schimbului de experiență și informații, inclusiv a cadrului necesar pentru consultări și dezbateri pe domenii ce țin de politica de tineret, dintre cel puțin 22 de centre de resurse pentru tineret din Republica Moldova, instituții publice de resort și alte organizații neguvernamentale de tineret.

Beneficiarii proiectului au fost:

Beneficiari direcți - grup țintă: Managerii şi specialiştii din cadrul a 22 centre de resurse pentru tineret din localitățile Soroca, Edineț, Ungheni, Leova, Basarabeasca, Alexăndreni, Sîngerei, Criuleni, Fălești, Bălți, Orhei, Cremenciug, Cimișlia, Căușeni, Dubăsari, Florești, Hîncești, Rîșcani, Strășeni, Comrat, Călărași, Șoldănești.

Beneficiarii indirecţi din cadrul proiectului au fost: Cel puțin 20000 de tineri – care vor accesa serviciile a 22 centre de resurse pentru tineret din domeniile: voluntariat, participare, planificarea carierei, modul sănătos de viață, acces la informație, etc.

Activități realizate în cadrul proiectului:

A. Şedinţe în cadrul reţelei centrelor de tineret

Rezultat:  91 de reprezentanți din cadrul centrelor de tineret, centre comunitare și asociații obștești, care prestează servicii prietenoase tinerilor sau întrunit în patru ședințe în rețea.

Produs:  91 de reprezentanți din cadrul centrelor de tineret, centre comunitare și asociații obștești, care prestează servicii prietenoase tinerilor, sau documentat privind activitatea centrelor de tineret, au făcut schimb de experiență profesională, au făcut cunoștință cu metodelor de lucru și cooperare cu diverse structuri ce lucrează cu și pentru tineri.

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:

 • au acumulat informații despre activitatea centrelor prestatori de servicii pentru tineri;
 • au realizat un schimb de informații și experiență în activitatea profesională;
 • au realizat un dialog deschis cu Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la conexiunile în politicile de tineret la nivel național, regional și local;
 • au constituit o Rețea Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor;
 • au elaborat și aprobat un Regulament al Rețelei;
 • au constituit Grupurile de Lucru a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor;
 • au elaborat și aprobat Strategia de Dezvoltare și Comunicare și Planul de Acțiuni pentru 2014-2020 a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor;
 • au aprobat raportul anual de activitate pentru perioada 2013 al Consiliului și Secretariatului Rețelei;
 • au definitivat și aprobat recomandări pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Tineret 2014-2020;
 • au consultat Proiectul de Strategie de descentralizare a domeniului tineret și sport;
 • au consultat și aprobat Formularul pentru documentarea prestatorilor de servicii pentru tineret;
 • s-au documentat cu privire la parteneriatul public-privat în domeniul tineret;
 • au primit certificate ca rezultat al participării în cadrul programului de instruire.Proiect ”Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

B. Training pentru specialiştii din cadrul centrelor de tineret la tema „Scrierea de proiecte și colectarea de fonduri”

Rezultat:  24 specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri timp de 3 zile au fost instruiți în cadrul unui trening la tema ”Scrierea de proiecte și colectarea de fonduri”.

Produs:  24 de specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri au obținut cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru scrierea proiectelor și colectării de fonduri la un nivel de calitate corespunzător cerințelor de pe piața filantropică din Moldova cât și din exterior.

Indicatori de succes:

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:            

 • înțeleg și pot explica conceptul de proiect;
 • cunosc elementele unei cereri de finanțare;
 • înțeleg și pot explica conceptul de colectare de fonduri și durabilitate financiară;
 • cunosc metode și tehnici de colectare de fonduri;
 • sunt familiarizați cu greșelile frecvente în procesul de întocmire a proiectelor;
 • dispun de o schiță de proiect, elaborată pe parcursul atelierului;
 • cunosc cum să analizeze un formular de prospectare a unui finanțator;
 • cunosc cum să identifice potențialii finanțatori.

C. Training pentru reprezentanţi din cadrul centrelor de tineret la tema „Planificarea financiară și managementul resurselor financiare din bugetul de stat”

Rezultat:  24 manageri din cadrul centrelor de resurse pentru tineri timp de 2 zile au fost instruiți în cadrul unui trening la tema ”planificarea financiară și managementul resurselor financiare din bugetul de stat”.

Produs:  24 de manageri din cadrul centrelor de resurse pentru tineri au cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru planificarea financiară și managementul resurselor financiare din bugetul de stat.

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:                                                

 • înțeleg cum derulează procesul de planificare bugetară de la nivel local la nivel național, care este în concordanță cu legislația RM;
 • cunosc care sunt categoriile de cheltuieli în cadrul unui buget conform normativelor Ministerului Finanțelor al RM;
 • înțeleg și cunosc care este procesul de administrare a resurselor financiare din cadrul instituțiilor publice din cadrul autorităților publice locale;
 • cunosc care sunt referințele legale care reglementează elaborarea și aprobarea statelor de personal, angajarea și stabilirea nivelului de salarizare a acestuia.
 • cunosc cadrul normativ care reglementează managementul financiar în cadrul unei instituții publice.

Proiect ”Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAProiect ”Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

D. Şcoala de vară ”Centrele de tineret - oportunități aplicative pentru tineri”

Rezultat:  68 de reprezentanți din cadrul centrelor de tineret, centre comunitare și asociații, timp de 5 zile au fost instruiți în cadrul unei școli de vară la tema ”centrele de tineret - oportunități aplicative pentru tineri”.

Produs:  68 de reprezentanți din cadrul centrelor de tineret, centre comunitare și asociații au cunoștințe și abilități formate pentru a elabora programe mai performante pentru tinerii din localitate prin care vor presta o gamă mai largă de servicii.

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:

 • înțeleg care sunt echipele eficiente, cum se formează acestea și cum se iau decizii în cadrul unui grup;
 • au abilități mai dezvoltate de lider în cadrul unui grup;
 • cunosc și pot aplica instrumente metodice de promovare a activităților realizate de centre în comunitate;
 • au obținut cunoștințe și abilități despre realizarea activităților cu accent pe educația nonformală pentru tineri și servicii pentru promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor;
 • au un bagaj mai amplu de informații despre diverse programe și servicii realizate de către centrele participante în cadrul proiectului.

E. Training pentru reprezentanţi din cadrul centrelor de tineret la tema „Managementul voluntarilor”

Rezultat:  24 specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri timp de 3 zile au fost instruiți în cadrul unui trening la tema ”managementul voluntarilor”.

Produs:  24 de specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri au obținut cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru managementul voluntarilor a instituțiilor și a asociațiilor pe care le reprezintă.

Indicatori de succes:

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:

 • înțeleg și pot explica conceptul de management a unui program de voluntariat;
 • cunosc etapele unui program de voluntariat;
 • au exersat instrumentele metodice din cadrul unui program de voluntariat;
 • cunosc prevederile Legii Voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010 și a Hotărârii Guvernului RM nr. 158 din 12.03.2012.

F. Training pentru reprezentanţi din cadrul centrelor de tineret la tema „Planificarea strategică”

Rezultat:  24 specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri timp de 2 zile au fost instruiți în cadrul unui trening la tema ”planificarea strategică”.

Produs:  24 de specialiști din cadrul centrelor de resurse pentru tineri au obținut cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru procesul de planificare strategică a instituțiilor și a asociațiilor pe care le reprezintă.

La sfîrșitul activității participanții ca rezultat:

 • înțeleg și pot explica conceptul de planificare strategică participativă;
 • cunosc metode și tehnici de planificare strategică participativă;
 • au exersat planificarea strategică a centrelor de tineret;
 • cunosc metode de implicarea tinerilor în procesul de planificare strategică;
 • au o schiță de plan strategic a centrelor de tineret.

Durata proiectului: 1 aprilie 2013 - 31 decembrie 2013.

Arealul de implementare: Republica Moldova.

Proiect ”Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA