Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilorTitlul Proiectului: ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”.

Scopul proiectului: Contribuirea la integrarea interculturală a tinerilor din cadrul minorităţilor etnice din oraşul Soroca.

Obiectivele proiectului:

  • 20 de tineri vor fi implicaţi în procese de integrare interculturală, elaborând produse promoţionale sociale prin metode interactive;

  • reprezentanţi ai grupurilor minoritare din orașul Soroca, funcționari de la Primăriași de la Consiliul Raional, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, tineri-voluntari, reprezentanţii mass-media, vor promova la nivel regional valorile unei societăți democratice, pentru încadrarea tinerilor în procesul de soluţionare a problemelor interetnice.

Proiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIAProiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIABeneficiari direcți - grup țintă: tineri, adolescenți.

Activități planificate:

A. Seminar ”Formarea tinerilor animatori sociali”

Scopul: Formarea abilităţilor necesare pentru 20 de tineri pentru a lucra cu diferite categorii de populaţie, utilizând metode interactive şi accesibile.

Proiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIAProiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIAB. Stagiu de formare tinerilor regizori-sociali

Scopul: Formarea abilităţilor necesare pentru 40 de tineri în rolul de regizorul social.

Proiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIAProiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA

C. Elaborarea panourilor socio-promoţionale

Scopul: Elaborarea a minim 3 panouri socio-promoţionale.

Durata proiectului: iunie-decembrie 2013.

Arealul de implementare: raionul Soroca.

Proiectul Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor” este implementat la nivel regional de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu sprijinul financiar acordat de către Departamentul de Stat al SUA.

Proiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIAProiectul ”Studioul media pentru relaţii interculturale a tinerilor”_Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA