Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA - este o instituţie necomercială, fondată la data de 14 februarie 2003, într-o perioadă  cu oportunităţi limitate pentru tinerii din Republica Moldova şi într-un proces de tranziţie şi de transformări a unei republici din fosta Uniune Sovietică. Statutul juridic a fost obţinut oficial la 17 aprilie 2003, când a fost înregistrată de către Consiliul Judeţean Soroca. Principala motivaţie a fondatorilor de a fonda această instituţie, a fost de a oferi şansa tinerilor, ca să-şi construiască viitorul lor în Moldova şi să înveţe principiile adevăratei democraţii şi ce înseamnă să fii un cetăţean „liber”.

Centrul DACIA a fost printre primele instituţii necomerciale din Moldova, care în baza parteneriatului public-privat a reuşit să creeze o structură prestatoare de servicii prietenoase pentru tineri, dezvoltând astfel paralel politici de tineret, de la nivel local până la nivel republican, fiind implicată în organizarea primului for naţional de tineret din Moldova. Astfel prin cooperarea cu Consiliul Raional Soroca, Primăria oraşului Soroca şi cu suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi cu suportul propriu al fondatorilor, în 2005 este oficial lansat în Soroca u centru regional cu servicii prietenoase tinerilor, care îşi continue intensiv activitatea şi astăzi.

La nivel de activităţi de formarea deprinderilor de viaţă, Centrul DACIA din anul 2005 adezvoltat primele programe pe principiul implicării tinerilor educatori de la egal la egal. Astfel sau organizat şi se organizează, şcoli de vară şi instruiri cu scop de formare a educatorilor de la egal la egal, iar prioritatea principală în activitatea acestora a fost şi este prevenirea HIV/SIDA. La moment Centrul DACIA este unica instituţie din regiune, care promovează activităţile de prevenire a infecţiei HIV prin intermediul tinerilor educatori, utilizând metodici interactive accesibile tinerilor.

Centrul DACIA din anul 2004 a susţinut activ şi a promovat în regiune Consiliile Locale de Tineret, crearea reţelei regionale a acestora şi, inclusiv acordarea a peste 20 de granturi pentru realizarea iniţiativelor locale ale tinerilor. Această iniţiativă a Centrului a contribuit la schimbarea de atitudini în societate, faţă de felul cum pot participa tinerii în soluţionarea propriilor problemele şi a celor din comunitate. În anul 2008, Centrul DACIA a instruit peste 30 de grupuri de tineri din toată ţara, în privinţa creării şi dezvoltării Consiliilor Locale ale Tinerilor, elaborarea şi implementarea proiectelor la nivel de grup şi comunitate. La moment Centrul DACIA este mentorul oficial al Consiliului Local de Tineret din Soroca, care este oficial acceptat de Consiliul Raional Soroca şi Primăria or. Soroca, fiind un rezultat remarcabil în acest sens.

La nivel de politici de tineret, Centrul DACIA în 2006 aconsultat 11 raioane din nordul ţării pentru elaborarea participativă a strategiilor şi planurilor de acţiuni în domeniul tineret, acestea fiind oficial aprobate prin decizii de consiliile raionale. La nivelul raionului Soroca, strategia elaborată pentru perioada 2007-2009, afost în mare parte pe responsabilitatea unui număr semnificativ de parteneri, dar cel mai important rol în realizarea acesteia a fost de partea Centrului DACIA, care a realizat în proporţii de 90 % activităţile din planul de acţiuni.

Centrul DACIA a creat în 2005 un serviciu de plasament în cadrul centrului, oferind posibilitatea de a susţine pe cei mai neajutoraţi tineri, orfani, din familii dezavantajate economic sau cu prezenţa violenţei domestice. Acest serviciu a dezvoltat componenta de profesionalizare, prin care au fost instruiţi profesional peste 181 de tineri, 128 de tineri au primit de burse. Peste 420 de tineri în regim de zi şi plasament au fost asistaţi la reintegrarea socială în comunitate. În anul 2009 Centrul DACIA a oferit servicii de consultanţă şi instruire pentru 11 centre sociale multifuncţionale din raioanele Făleşti, Drochia, Sângerei, Hânceşti, Ştefan Vodă şi mun. Bălţi, diseminând astfel experienţa sa în domeniul serviciilor sociale oferite tinerilor.

În 2006 a constituit serviciul de susţinere pentru femei, care a acordat asistenţă în 7 raioane din nordul ţării, prin oferirea a 8407 servicii la 7087 fete cu vârsta de 16-25 ani. Centrul DACIA îşi continuă activitatea pentru susţinerea fetelor şi femeilor tinere prin diverse proiecte ce vizează participarea civică şi integrarea social-economică a acestora. Centrul este liderul local în cadrul Campaniei naţionale „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”.

Centrul DACIA are fondată întreprinderea proprie cu capital 100%, SC „ARTDEDAL” SRL, care este printre primele modele de antreprenoriat social din Moldova, având ca scop crearea locurilor de muncă în regiuni rurale şi obţinerea veniturilor proprii pentru realizarea activităţilor statutare ale Centrului.

Având ca scop de a ajuta tinerii, Centrul DACIA a reuşit să implementeze de la data constituirii peste 22 de proiecte cu un buget de peste 1 037 917 USD, iar la moment este antrenat în realizarea de noi iniţiative, care vor permite să ofere tinerilor oportunităţi mai bune de informare, participare, un mod de viaţă sănătos, inclusiv o integrare socio-economică cât mai eficientă.