Programul Fondul pentru Tineri poate fi definit în multe moduri, însă cea mai importantă definiţie a sa are la bază resursa umană - în Fondul pentru Tineri, un grup restrâns de tineri se luptă pentru a înfrânge adversari aparent greu de doborât precum mentalitatea oamenilor, prejudecăţile, lipsa fondurilor, ignoranţa şi chiar frustrările specifice vârstei, contribuind împreună la îmbunătăţirea vieţii comunităţii în care trăiesc şi încercând să facă o schimbare vizibilă. Programul oferă şansa unor tineri să se afirme şi să înveţe într-un cadru non-formal, împreună contribuind la îmbunătăţirea societăţii.

Pe perioada de implementare a proiectului, echipa şi-a modificat componenţa, fiecare membru nou aducând un plus de creativitate şi vitalitate, ceea ce duce la o permanentă dinamică a grupului, la un fenomen de rotaţie a responsabilităţilor. Echipa Fondul pentru Tineri, este astfel o dovadă a complexităţii şi diversitaţii, fiind tocmai prin aceste trăsături un grup unitar şi bine închegat. Indiferent de numărul membrilor care variază de la an la an şi de componenţa în sine a grupului, Fondul pentru Tineri, este un  program care permite tinerilor să se dezvolte atât la nivel de abilităţi, cât şi la nivel de relaţionare, rezultatul fiind o echipă competentă, formată din individualităţi care lucrează împreună pentru îndeplinirea obiectivelor programului, într-o atmosferă de colegialitate şi de prietenie.

Astfel, echipa este esenţa programului, este modalitatea directă şi majoră prin care se îndeplinesc cerinţele extrem de diversificate și deloc lipsite de complexitate ale programului, având la bază valori precum respectul, devotamentul şi, nu în ultimul rând, prietenia.

ECHIPA Fondul pentru Tineri Soroca 2017

Mulțumim tuturor tinerilor care au aplicat la Fondul pentru Tineri Soroca!

1. Polina Malinda

2. Tatiana Slutu

3. Madonici Radu

4. Vasilian Iana

5. Murzac Igor

6. Rusu Sorin Marius

7. Cernei Ana Maria

8. Naval Ana

9. Babici Mădălina

10. Bița Elena

11. Ciubuc Vlada

12. Florea Adriana

13. Ursachi Maria

14. Chistol Alina

15. Deşan Tudoriţa

16. Ranga Andreea

17. Ursache Laurenţia

18. Alexa Văscăuţan

19. Gornea Liviu

20. Manea Dumitriţa

Le urăm "Bun venit!" noilor membri și le dorim un an Youth Bank la înălţimea asteptărilor, cu ample şi diverse activităţi care să le permită dezvoltarea personală şi profesională şi care să aducă, în acelaşi timp, schimbări în bine în comunitatea din care fac parte.

COORDONATOR: Babici Stela

tel: (+373 230) 23619

e-mail: stela.babici@yahoo.com