Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” lansează a VII-a rundă a concursului de granturi, care va fi activă până la sfârșitul anului 2018. Pentru acest an concursul va avea un suport financiar constituit din cotribuțiile Consiliului Raional Soroca în valoare de 100 mii lei, contribuțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în valoare de 100 mii lei, contribuțiile Fundației Est-Europene în valoare de 2,5 mii USD, inclusiv contribuțiile colectate de membrii Fondului pentru Tineri în valoare de 50 mii lei. Estimativ bugetul programului va constitui pentru anul 2018 aproximativ 300 mii, cu o oprtunitate de a susține în jur de 30 de proiecte/inițiative locale ale tinerilor din comunitățile raionului Soroca.

Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” își propune să încurajeze comportamentul filantropic al tinerilor și participarea acestora la dezvoltarea societății și soluționarea problemelor proprii prin implementarea inițiativelor sub formă de proiecte comunitare. Programul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 ani din comunitățile raionului Soroca. Pentru a putea solicita finanțare, tinerii trebuie să facă parte dintr-un grup de inițiativă, format din minim 8 persoane, care vor fi responsabile de conceperea ideii de proiect și implementarea acestuia. Grupurile de inițiativă ale tinerilor care intră în competiția pentru finanțarea proiectelor din resursele Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” pot fi atât echipe formate din colegi de clasă, de liceu sau de universitate dar și din grupuri informale, din afara instituțiilor de învățământ, de exemplu: cartier, mahala, club sau orice altă formă de organizare. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al genului, al vârstei și al etniei. Vor acumula un punctaj mai mare grupurile de inițiativă care vor avea în componența sa și tineri defavorizați, vulnerabili, marginalizați, inclusiv cu dezabilități. Nu sunt eligibili de a solicita finanțare în mod direct în cadrul Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” următorii actori sociali: autoritățile publice locale, asociațiile obștești, agenți economici, instituțiile de învățământ, inclusiv alte instituții publice, formațiuni politice sau organizații religioase.

Programului Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” poate oferi finanțare în valoare maximă de 10 000 lei pentru un proiect. În unele cazuri excepționale, proiectele propuse de grupurile de inițiativă ale tinerilor, pot să solicite un buget mai mare de 10 000 lei, iar în acest caz, solicitantul trebuie să prezinte argumentele care ar justifica suma suplimentară solicitată. Bugetele vor fi analizate în funcție de numărul de beneficiari și rezultatele planificate din cadrul proiectului.

Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” finanțează doar proiecte dezvoltate și implementate de grupuri de inițiativă ale tinerilor. Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe aria geografică a raionului Soroca și se vor încadra în următoarele categorii tematice:

 • Organizarea procesului de constituire a Consiliilor Elevilor din instituțiile de învățământ, Consiliile Locale ale Tinerilor, Senatelor Studențești din cadrul colegiilor, inclusiv a altor forme de participare a copiilor și tinerilor, inclusiv dezvoltarea și consolidarea instituțională a acestora, realizarea activităților de consultare cu autoritățile manageriale ale instituțiilor de învățământ, autoritățile publice locale și centrale, desfășurarea activităților pentru copii și tineri de educație civică, responsabilitate cetățenească și promovarea principiilor democratice de guvernare.

 • Crearea sau extinderea oportunităților de antrenare a tinerilor în activități de timp liber, cluburi pe interese, ateliere de creație, sport, dans și muzică.

 • Activități de promovare în rândul tinerilor a deprinderilor de viață, dialogului intercultural, comportamentului non-violent și implicare a tinerilor cu șanse limitate de participare.

 • Consolidarea centrelor și cluburilor de tineret din localitățile rurale prin extinderea gamei de oportunități și servicii oferite tinerilor.

 • Acțiuni de implicare a tinerilor în protecția mediului, salubrizare, inclusiv activități de educație ecologică a tinerilor.

 • Crearea și sau dezvoltarea resurselor informaționale destinate tinerilor și copiilor, cum ar fi ziarele și posturilor de radio din gimnazii, licee și colegii, bloguri, site-uri, conturi pe rețelele de socializare, centre informaționale, etc..

 • Extinderea în instituțiile de învățământ a oportunităților de implicare a elevilor în activități extra-curriculare, inclusiv prin constituire și consolidarea Ludotecilor.

 • Constituirea și dezvoltarea cu implicarea tinerilor a teatrelor de păpuși, formațiunilor, trupelor, ansamblurilor muzicale, cenaclurilor, inclusiv organizarea și desfășurarea de spectacole și concerte pentru tineri și copii.

 • Organizarea și desfășurarea activităților de instruire pentru tineri în vederea formării abilităților de liderism, comunicare, soluționarea conflictelor, lucru în echipă, negociere, antreprenoriat și planificarea carierei.

 • Organizarea și desfășurarea competițiilor dintre echipele sportive ale tinerilor din localitățile raionului Soroca, inclusiv realizarea activităților pentru promovarea sportului de masă în rândul tinerilor și copiilor.

 • Inițierea și desfășurarea expozițiilor, concursurilor de creație în vederea promovării drepturilor tinerilor și copiilor, inclusiv pe alte tematici cu caracter social, cu implicarea nemijlocită a tinerilor și copiilor din localitățile raionului Soroca.

 • Organizarea în parteneriat cu mass-media a diverselor forme de dezbateri publice pe diverse subiecte legate de tineri, promovarea acestora în mediul online și offline.

 • Activități de promovare în rândul tinerilor a tradițiilor cultural-folclorice, portului național și a meșteșugăritului popular, inclusiv implicarea tinerilor în acțiuni de păstrare, restaurare și conservare a bunurilor de patrimoniu din localitățile raionului Soroca.

 • Măsuri de popularizare a desfășurării competițiilor la turism și orientarea sportivă a tinerilor.

 • Acțiuni de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor la nivel comunitar, prin implicarea în soluționarea problemelor la nivel local, realizarea de campanii de colectare de fonduri și sensibilizare socială, etc..

Exemplele de activități menționate mai sus sunt cu scop de ghidare. Încurajăm creativitatea și originalitatea ideilor pentru proiectele destinate copiilor și tinerilor. În mod prioritar finanțarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai inovative, mai convingător formulate și vor demonstra posibilitatea de a fi implementat în mod practic și care vor avea un impact real asupra tinerilor și copiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la condițiile și cerințele a acestui concurs de granturi accesați  Regulamentul privind Organizarea și desfășurarea Programului Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”.

Înscrierea la concurs a unui proiect se face în baza ”Formularului de Aplicaretipizat, care poate fi descărcat de pe site-ul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA http://www.youtsoroca.md, sau care poate fi solicitat prin email la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, inclusiv poate fi solicitat atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, direct de la sediul organizație de pe adresa str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006. Pentru diverse chestiuni legate de obținerea ”Formularului de Aplicare”, persoanele interesate pot telefona de luni până vineri, de la orele 09:00 până la 18:00, la numărul de telefon al organizației: +373 230 23619.