Consiliul Rețelei are următoarele drepturi / competenţe:

  • elaborează Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Rețelei;
  • aprobă priorităţile de activitate ale Rețelei;
  • stabileşte relaţii publice în numele Rețelei;
  • adoptă decizii în numele Rețelei;
  • adoptă aprecieri finale cu referință la caracterul liber, corect și democratic pe subiecte care au tangență cu misiunea și obiectivele Rețelei (atribuția exclusivă a Consiliului);
  • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Rețelei;
  • adoptă, suspendă şi retrage calitatea de membru al Rețelei / Consiliului;
  • propune modificări la Regulament, inclusiv monitorizează respectarea lui.

Consiliu al Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase pentru Tineri este constituit din 9 membri, reprezentat din 2 asociații obștești și 7 instituții publice:

1. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, or. Soroca – asociație obștească

Adresa de contact:str. Mihai Sadoveanu 21, or. Soroca, MD-3006
tel: (+373 230) 23619, fax: (+373 230) 92964, e-mail: CRT.DACIA@gmail.com, http://www.youthsoroca.md 
Persoana de contact: Babici Stela – Director Executiv, tel: (+373 68) 338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com

2. Asociația Obștească "PARADIS" 

Adresa de contact: str. Ciuguraș 3, or.Ocnița, MD-7101, tel: +373 27124206, e-mail: paradisocmd@mail.ru 
Persoana de contact: Hropotinschii Lilia - Director, tel:+373 69837782, e-mail: liliah1960@mail.ru

3. Centrul de Tineret Orhei 

Adresa de contact: str. Vasile Mahu 120, or. Orhei, MD-3500, +373 235 21423,e-mail: centrul.de.tineret@gmail.com , http://www.youthorhei.md  
Persoana de contact: Erhan Corina – Director, tel: +373 79031378, e-mail: erhancorina@gmail.com

 4.Asociația de Tineret “Șansa” 

Adresa de contact: str.31 august, sat.Varnița, Anenii Noi, MD-6539, tel/fix: +373 26546236, fax:+373 26546245
Persoana de contact: Budiștean Svetlana – Președinte, tel: +373 69958428, e-mail: bustean@mail.ru  

5. Agenție de Dezvoltare economică, socială și culturală “Paragon” 

Adresa de contact: srt. Bălți, 35, or.Bender, Transnistria, MD-3200, http://www.paragon-agency.org 
Persoana de contact:Sîrbu Iulia – Director, tel: +373 69119159, e-mail: ceo@paragon-agency.org   

6. Centrul Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială “Încredere”

Adresa de contact: str. Petru Rareș 3, or. Glodeni, MD-4901, tel: +373 249 93656
Persoana de contact: Stati Viorica – Director, tel: +373 69961615, e-mail: v-stati@mail.ru

7. Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic

Adresa de contact: sat. Peresecina, r-nul. Orhei, MD-3541, tel: +373 235 42335, e-mail: causaa2007@yahoo.com
Persoana de contact: Zincov Ana – Director, tel: +373 69365418

8. Centrul Regional de Resurse pentru Copii și Tineri "Speranța"

Adresa de contact: sat. Alexandreni, r-nul. Sângerei, MD-6211, tel: +373 262 71762, fax:+373 262 71762, e-mail: crrct-speranta@mail.ru 
Persoana de contact: Pascaru Tamara – Director, tel: +373 79891507, e-mail: crrct-speranta@mail.ru ,  tamara.pascaru@mail.ru  

9. Asociația obștească “Feed-back” 

Adresa de contact:str: K.Marx 57, or. Basarabeasca, MD-6701, tel: +373 29720296, e-mail:feed-back.ngo@gmail.com , http://www.feedback.hol.es
Persoana de contact: Iovcev Pavel – Director executive, tel: +373 69224112

 10. Centrul pentru Tineret Edineț

Adresa de contact: str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, tel: +373 246 25620, e-mail: tineretedinet@mail.ru
Persoana de contact:Patapii Alexandru – Manager, tel: +373 79419150

11. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Făclia"

Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 37, mun.Bălți, MD-3106
Persoana de contact: Vrabii Serghei, pedagog-organizator, tel:+373 69917699, e-mail: olga.rosca.88@mail.ru