Funcţiile Secretariatului:

 • asigură comunicarea internă (între membrii Rețelei) și externă în numele Consiliului/Rețelei (cu autoritățile publice, mass-media, opinia publică, donatorii, comunitatea internațională);
 • colectează informații de la membrii Rețelei privind proiectele/programele și activitățile întreprinse de aceștia;
 • difuzează informaţii despre activitatea Rețelei;
 • organizează întâlnirile Adunării Generale / Consiliului / Rețelei cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;
 • reprezintă Rețeaua în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
 • participă la seminare, conferințe și alte evenimente în numele Rețelei;
 • coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Rețelei;
 • contribuie la crearea şi promovarea imaginii Rețelei;
 • pregăteşte şedinţele Consiliului, întocmeşte procesele-verbale;
 • menţine lista completă a membrilor;
 • coordonează activitatea oficiului central a Secretariatului Rețelei;
 • prezintă rapoarte de activitate Consiliului Rețelei la solicitarea acestuia;
 • îndeplineşte alte misiuni ale Consiliului.

 

Conform prevederilor Procesului-Verbal Nr. 1 din data de 13 septembrie 2013, Adunarea Generală a hotărât:
 • Secretariatul Rețelei va fi realizat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu oficiul central în or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu nr. 21, MD-3006, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, http://www.youthsoroca.md.
 • Secretar al Rețelei este ales Babici Ion.