Proiect ”Diferențele nu sunt obstacole”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA_Fundația Soros-Moldova

Titlul proiectului: Diferențele nu sunt obstacole

Scopul proiectului este de a contribui la asigurarea egalității cetățenilor din comunitatea romilor din orașul Soroca, în mod special a tinerilor la educație, angajarea în câmpul muncii și în sfera serviciilor culturale și de agrement.

Obiectivele proiectului se axează pe identificarea nevoilor și gradului de asigurare a egalității a tinerilor romi din orașul Soroca la educație, angajarea în câmpul muncii și accesul la serviciile culturale și de agrement prin prisma Legii Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, promovându-le la nivel național, implicând factori de decizie din cadrul autorităților publice locale și centrale, societatea civilă, inclusiv reprezentanți ai comunității romilor din orașul Soroca, cât și din alte localități ai Republicii Moldova. În cadrul proiectului se propune de a abilita tineri de origine romă din orașul Soroca în vederea integrării social-economice a acestora cu respectarea și asigurarea egalității, inclusiv de a promova la nivel local și național asigurarea egalității, fără deosebire de origine etnică, promovând aspectul pozitiv al diversității multietnice și diminuând în mod special, influența stereotipurilor față de minoritatea romilor din orașul Soroca.

În rezultatul implementării proiectului se planifică să se creeze o platformă informațională relevantă, ce va permite factorilor de decizie să întreprindă măsurile necesare în corespundere cu necesitățile reale a tinerilor de origine romă, pentru a le asigura egalitatea în drepturi la educație, angajarea în câmpul muncii, accesarea serviciilor culturale și de agrement, inclusiv pentru a crea modele pozitive la angajarea în câmpul muncii a tinerilor de origine romă, care își vor forma abilitățile necesare în planificarea carierei, devenind astfel mai competitivi pe piața muncii. De asemenea se planifică de a crea în cadrul proiectului mai multe oportunități pentru cetățenii din orașul Soroca, cât și din Republica Moldova, pentru a cunoaște și a descoperi valoarea patrimoniului etnofolcloric a comunității romilor din orașul Soroca, inclusiv de a se informa fără prejudecăți, despre viața cotidiană a acestora.

Durata proiectului este de 12 de luni și este susținut financiar de Fundația Soros-Moldova în cadrul Programului Egalitate și Participare Civică.


Fundația Soros-MoldovaDespre Fundația Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate și participare civică, și sănătate publică. Persoana de contact: Silvia Ursu, Manager de Comunicare, e-mail: sursu@soros.md. Telefon de contact: +373 22 270031.

Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova își propune pentru anul 2014 să contribuie la dezvoltarea unui cadru viabil de dezvoltare a societății civile, prin susținerea inițiativelor și promovarea modelelor ce vor contribui la: consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaționale privind fenomenul discriminării în R. Moldova, care ar servi drept suport în desfășurarea inițiativelor de prevenire și combatere a discriminării; încurajarea și abilitarea femeilor din localitățile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor și de a contribui la dezvoltarea comunității. Persoana de contact: Elena Leşan, Director al Programului Egalitate și Participare Civică din cadrul Fundației Soros-Moldova, e-mail: elesan@soros.md. Telefon de contact: +373 22 270031.