TITLUL PROIECTULUI: Evaluarea participativă a barierelor pentru copiii romi și a familiilor acestora în accesarea serviciilor comunitare.

DURATA: 9 luni.

SCOPUL PROIECTULUI: Examinarea barierelor sociale și instituționale pentru copiii romi și familiile acestora în accesarea și folosirea serviciile comunitare și identificarea soluțiilor pentru a crește adresabilitate a romilor la astfel de servicii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Colectarea datelor privind barierele sociale și instituționale, inclusiv normele sociale, pentru copiii și familiile rome pentru a accesa și folosi servicii comunitare în Soroca, Vulcănești și Otaci disponibile și comune cu principalele părți interesate.
 • Dezvoltarea capacităților echipelor comunitare (mediatori comunitari; asistenți sociali, ONG-uri ale romilor) din Soroca, Vulcănești și Otaci pentru a evalua provocările comune într-un mod participativ și consolidat.
 • Identificarea soluțiilor în mod participativ de avansare accesului copiilor și a familiilor rome la serviciile comunitare disponibile și comune cu părțile interesate locale și naționale.


Evaluarea participativă a barierelor pentru copiii romi și a familiilor acestora în accesarea serviciilor comunitare.
ABORDAREA STRATEGICĂ:

 • Proiectul va avea un accent puternic participativ, cu implicarea și responsabilizarea comunităților.
 • Proiectul va contracta trei cercetători cu experiență în evaluarea participativă, care vor crea și coordona 3 echipe comunitare.
 • Echipele vor fi create în fiecare comunitate, și vor fi compuse din: mediatori comunitari, asistenți sociali, reprezentanți al ONG-urilor de romi și a altor părți interesate, dacă este cazul.
 • Proiectul va stabili parteneriate cu ONG-uri rome active în aceste comunități, pentru a asigura un acces mai bun și pentru a crește deschiderea familiilor de romi în interacțiunea cu cercetători și echipe comunitare.
 • Proiectul este, de asemenea, conceput în așa fel, pentru a consolida capacitățile echipelor comunitare în examinarea nevoilor comunității într-o manieră participativă, și să implice părțile interesate comunitare în constatare soluțiilor.
 • Proiectul va folosi un spectru larg de metode de colectarea datelor, de la tradițional la cele mai non-formale. Interviurile, focus-grupurile, discuțiile, observațiile, vor permite să exploreze diferite perspective a cauzelor de ce familiile de romi nu folosesc serviciile comunitare.
 • Proiectul va explora atât barierele instituționale și sociale, inclusiv normele sociale, interacțiunile între diferite grupuri de romi, între romi și populația non-roma, etc, va explora, de asemenea, aspecte de gen - cum normele sociale afectează băieții și fetele de etnie romă în utilizarea serviciilor, sau mersul la școală.
 • Datele colectate vor fi consultate și validate cu comunitățile locale. Datele finale vor fi partajate cu părțile interesate locale și naționale în timpul unei mese rotunde.
 • Constatările vor servi drept bază pentru luarea deciziilor în eliminarea barierelor existente și de a crește accesul familiilor de romi la serviciile de bază.

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

FINANȚATOR: UNICEF MOLDOVA, str. 31 August 1989, nr. 131, Casa Națiunilor Unite, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 22 269140, fax: +373 22 220244,. e-mail: chisinau@unicef.org, http://www.unicef.org/moldova/ro.