TITLUL PROIECTULUI: Sinergii pentru viitorul tinerilor.

DURATA: 8 luni.

OBIECTIVUL GENERAL: Oferirea oportunităților mai bune și condițiilor adecvate tinerilor din Moldova la dezvoltarea cunoștințelor în vederea participării active la toate aspectele vieții, cu o integrare și implicare deplină și cu un acces la informare și servicii de calitate în educație, sănătate și petrecerea timpului liber.

OBIECTIVELE SPECIFICE: Până la finele anului 2014, de a consolida serviciile prestate tinerilor din Rețeaua Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor și a îmbunătăți instrumentele de participare a acestora la nivel național, focusate în orașul Soroca - Capitala Tineretului 2014.

BENEFICIARI DIRECȚI: Cel puțin o 100 de lucrători de tineret din cadrul a peste a 35 instituții publice și asociații obștești, care prestează servicii pentru tineri, care vor beneficia de instruire, schimb de experiență, participare la ședințe, inclusiv care vor beneficia de un cadru normativ îmbunătățit pentru prestarea serviciilor.

Proiect Sinergii pentru viitorul tinerilor_CRT DACIA_MTSProiect Sinergii pentru viitorul tinerilor_CRT DACIA_MTSBENEFICIARI INDIRECȚI:

  • aproximativ 20 000 de tineri, care vor beneficia de servicii îmbunătățite oferite de circa 35 de instituții publice și asociații obștești, prestatoare de servicii pentru tineri;
  • în jur de 10 APL de nivelul II și în jur de 25 APL de nivelul I, care fiind fondatorii instituțiilor prestatoare cu servicii pentru tineri, vor benefica de un management mai eficient al resurselor financiare planificate pentru serviciile de tineret;
  • Ministerul Tineretului și Sportului, care va beneficia prin activizarea la nivel local, regional și național a unui număr considerabil de implementatori ai politicilor de tineret;
  • Autoritățile Publice Centrale, care vor beneficia de suport la consultarea și îmbunătățirea programelor și politicilor sectoriale.

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

FINANȚATOR: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – în cadrul Planului de acțiuni în domeniul tineretului pentru anul 2014.

Proiect Sinergii pentru viitorul tinerilor_CRT DACIA_MTS