TITLUL: Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova

DURATA: 7 luni

OBIECTIVUL GENERAL: Crearea condițiilor pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova, în aspectul asigurării calității și eficienței serviciilor prestate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • pe o perioadă de 7 luni (iunie-decembrie) a anului 2015, de a contribui la asigurarea implicării pretatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii.
  • până la finele anului 2015 de a contribui la consolidarea capacităților instituționale a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului sunt instituții publice și asociații obștești din Republica Moldova care prestează servicii prietenoase tinerilor.

BENEFICIARII DIRECȚI: Cel puțin o sută de lucrători de tineret din cadrul a peste 40 instituții publice și asociații obștești, care prestează servicii pentru tineri, vor beneficia de suportul oferit din cadrul proiectului.

BENEFICIARII INDIRECȚI:

  • aproximativ 20 000 de tineri, care vor beneficia de servicii îmbunătățite oferite de circa 40 de instituții publice și asociații obștești, prestatoare de servicii pentru tineri;
  • în jur de 10 APL de nivelul II și în jur de 25 APL de nivelul I, care fiind fondatorii instituțiilor prestatoare de servicii pentru tineri, vor beneficia de valorificarea mai eficientă a resurselor planificate pentru serviciile de tineret;
  • Ministerul Tineretului și Sportului, care va beneficia de un suport considerabil în documentarea și monitorizarea serviciilor prestate tinerilor din Republica Moldova;
  • autoritățile publice centrale care vor beneficia de suport la consultare și îmbunătățirea programelor și politicilor sectoriale.

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

FINANȚATOR: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – în cadrul Programului de granturi 2015.